Co za tromby nepovažujeme

Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době dostali více hlášení o trombách či dokonce tornádech, které často za tromby nebylo možné považovat, rozhodli jsme se na této stránce zveřejnit několik ukázek různých oblačných útvarů, na první pohled připomínajících tromby, které však trombami ve smyslu definice nejsou. Připomeňme si, že u tromby by měla být buď přímo patrná rotace kolem přibližně svislé osy, nebo by pro její rotaci měl svědčit hladký "povrch" kondenzačního chobotu. Je pravdou, že otázku zda nějaký útvar byl či nebyl trombou, rozhodnout jednoznačně často nelze.

Ukázka toho, co bývá nejčastěji mylně považováno za trombu. Podobné útvary nalezneme často před či pod čelem výtoku z bouře či přeháňky, na hranici vzduchu nasávaného konvektivním oblakem (typu Cu con nebo Cb) a oblastí srážek - čili nejčastěji těsně před srážkami (v angličtině se toto rozhraní nazývá "gust front", v češtině se nejvíce blíží vyjádření oblakem typu "arcus" nebo ne zcela přesně "húlavě"). Zdálky tyto útvary mohou připomínat svým tvarem kratší kondenzační choboty, avšak při prohlídce zblízka či např. triedrem se ukáže, že jejich "povrch" je značně nepravidelný. Silné turbulentní proudění, doprovázené rychlými změnami směru větru a vzestupnými pohyby, mohou navozovat dojem "rotace" jevu. Občas tyto útvary mohou dosáhnout až k zemskému povrchu (zejména v hodně vlhkém vzduchu, nebo ve vyšších polohách). Odlišit je od "skutečných" tromb (viz např. 17.6.2001 nebo 22.6.2001) může být někdy značně obtížné, žádné explicitní vymezení neexistuje. Vzhledem k tomu, že výskyt podobných oblačných útvarů je hodně častý, na naše stránky budeme zařazovat pouze ty případy, u kterých pro jejich zařazení bude závažný důvod.

 

Útvary na těchto snímcích rovněž velmi sugestivně připomínají tromby. Jsou to však nejspíš pouze protažená a nakloněná zakončení různých horizontálních rotorů (vírů s přibližně horizontální osou), které se rovněž mohou vyskytnout na "gust frontě". Takto se může projevit i proměnlivost kondenzačních procesů (vlhkostních poměrů, koncentrace kondenzačních jader či fluktuace rychlostí výstupných pohybů) v blízkosti spodní základny oblaku. Jejich odlišení od tromb bývá ještě obtížnější a subjektivnější, než v předchozím případě.

 

 

Z hlediska interpretace ještě obtížnější případ, než předchozí ukázky. Pravděpodobně rotor, vyskytující se pod oblačností "gust fronty". Jeho pravý konec prokazatelně skloněný k zemskému povrchu (čili nikoliv zahnutý vodorovně od místa pozorování, jak by to též mohlo být interpretováno). Podél tohoto skloněného konce prokazatelné vzestupné pohyby, nikoliv však jakýkoliv náznak rotace.

 

V tomto případě je iluze "tornáda" způsobena pouze perspektivou. Ve skutečnosti se jednalo o mohutný arcus, vodorovně rozložený nad arizonskou pouští, pozorovatelný po desítky minut z velké vzdálenosti. V okamžiku, kdy se pozorovatel nacházel pod ním, měl silný subjektivní pocit "kuželovitosti" jevu (expozice cca 40 sec, objektiv 2.8/28 mm).

 
Fotografie - (c) Martin Setvák - www.setvak.cz