Nahlásit jev

 

Když náhodou potkáte tornádo ...

Pravděpodobnost, že se našinec někdy "potká" s tornádem, je velmi, velmi malá - ne však nulová, jak o tom ostatně svědčí případy z poslední doby. Jak se v takovém případě zachovat, abychom snížili možnost případného úrazu na minimum? Čeho si všímat, co by mohlo zajímat meteorology? Kam a komu o takovémto setkání dát vědět? A jak se vlastně chovat i za relativně "normální" bouřky?

Chcete-li své hlášení zaslat meteorologům, klikněte na odkaz uvedený na konci této stránky.

Bezpečnostní doporučení pro případ setkání s tornádem

Pokud vás tornádo zastihne v obytné budově, zásadně nestůjte u oken! Máte-li alespoň trochu času, přesuňte se do místnosti, která je nejpevnější - např. sklepa nebo suterénní garáže. Ideální je, aby tato místnost neměla okna - létající trosky či různé předměty, unášené větrem, mohou být velmi nebezpečné! Pokud žádnou takovouto místnost nemáte nebo již není čas, abyste se do ní přemístili, vyhledejte místnost, která je nejlépe chráněná - zpravidla to bývá bytové jádro, koupelna, apod. Stodoly, chaty, převozné obytné buňky, karavany či maringotky a podobné chatrnější "úkryty" jsou velmi nebezpečné - to již je bezpečnější otevřená krajina bez zástavby a stromů! (Vzhledem k tomu, že tornáda se u nás zpravidla vyskytnou bez jakékoliv výstrahy, jsou tyto rady určeny spíše turistům cestujících do USA, kde existuje funkční výstražný systém a kde se lze o hrozícím tornádu zpravidla dozvědět s několikaminutovým předstihem. Pokud budete na cestě po USA a bude vyhlášen tornádový poplach, snažte se dostat do veřejného protitornádového krytu - zpravidla to bývají železobetonová jádra veřejných budov).

Pokud vás tornádo zastihne v otevřené krajině, mimo zástavbu, snažte se vyhledat úkryt (např. terénní nerovnost, příkop, val, ...), který by vás ochránil před létajícími předměty. Auta - ani zdánlivě bytelná - příliš bezpečí před tornády neposkytují, raději je opusťte a vyhledejte jiný bezpečnější úkryt! Máte-li ještě čas a trochu "manévrovacích možností", pokuste se raději z dosahu tornáda ujet. Zásadně se však nesnažte schovat sebe či vašeho plechového miláčka ve vzrostlém lese - padající stromy či velké větve představují vedle zásahu bleskem nejčastější příčinu úmrtí v důsledku konvektivních bouří! O tom, že procházet se za silného větru lesem není právě bezpečné, snad není nutné se příliš rozepisovat.

Jelikož nejlepší ochranou (i před tornády!) je prevence - vyhněte se jim, jak jen to je možné! Nesnažte se hrát na "lovce bouří", kteří bouře a tornáda cíleně vyhledávají! Jsou to lidé, kteří dobře vědí, co si mohou dovolit a kam až sahá hranice bezpečnosti. Scény, které jste měli možnost vidět ve filmu Twister, jsou nesmyslné a s realitou nemají nic společného!

Nezapomínejte, že tornáda nejsou jediným nebezpečím které nám hrozí od konvektivních bouří - mějte proto na paměti i ostatní bezpečnostní doporučení, týkající se pohybu či pobytu v bezprostřední blízkosti bouře!

Čeho si všímat, když uvidíte tornádo

Pokud se ocitnete v dohledu tornáda (v bezpečné vzdálenosti!), poznamenejte si co nejpřesněji dobu výskytu tornáda. Zajímá nás doba, kdy se tornádo poprvé objevilo (nebo kdy jste si ho prvně všimli), a doba trvání jevu. Pokud se vzhled či intenzita mění, poznamenejte si rovněž okamžiky výraznějších změn (například kdy se prvně dotklo zemského povrchu, kdy a kde jej opět opustilo). Snažte se nám rovněž co nejpřesněji popsat místo výskytu. Rozlišujte směr, kterým tornádo vidíte ze svého stanoviště, od skutečného místa, které bylo tornádem zasaženo. Snažte se rozlišit směr rotace - zda při pohledu ze země rotuje zleva doprava či naopak.

Dále si všímejte prostoru nad tornádem - zda je viditelně spojené se spodní základnou bouřkových mraků, či nikoliv. Pro odlišení od jiných podobných jevů (prašných vírů, vyskytujících se bez přímé souvislosti s bouřemi) nás zajímá zejména fáze vzniku tornáda - zda se "spouštělo" ze spodní základny mraků směrem k zemi, nebo zda se nejdříve objevil prašný vír na zemi, bez viditelného propojení s bouřkovou oblačností. Cenné mohou být i informace o tom, zda uvnitř prachového víru byl pozorován kondenzační chobot (kornout, nálevka), propojený svou vrchní částí se spodní základnou oblačnosti bouře.

Pokud náhodou máte po ruce kameru nebo fotografický přístroj, snažte se pořídit co nejvíce záběrů. Má-li vaše kamera či fotografický přístroj možnost záznamu času, zapněte jej. Porovnejte si správnost vašeho času s časovými signály (nejspíš dodatečně), buď z rádia, televize, nebo času na telefonu (pevná linka, ČR - 14112, Slovensko - 110), případnou odchylku si rovněž poznamenejte a tuto informaci nám též poskytněte. Uvědomte si, že čas na vašich mobilech NENÍ v drtivé většině případů přebíraný aktuálně ze sítě a nemusí tedy být zcela přesný! Poznamenejte si opět přesné místo, kde jste své záběry pořídili, případně odkud a kterým směrem. Cenné jsou informace o ohniskové vzdálenosti použitého objektivu, případně o nastavené ohniskové vzdálenosti na objektivech s proměnlivým ohniskem (tzv. zoom objektivy, nebo transfokátory). Kvůli pořízení unikátních záběrů tornád se však v žádném případě nevystavujte zbytečnému nebezpečí, dodržujte výše popsaná bezpečnostní pravidla!


Tak - tornádo jste viděli, zdokumentovali, vše ve zdraví přežili... Zbývá poslední důležitý krok, a sice své pozorování předat odborníkům. Kontaktní adresy a telefony naleznete zde, spojte se s meteorology co nejdříve. Čím později své pozorování ohlásíte, tím menší cenu pro odborníky má !!!

Formulář pro nahlášení pozorovaného jevu