2007-09-28 12:13 UTC

Jižná (okr. Jindřichův Hradec)

tornádo

F1

2 min

Zpět

Tornádo v okolí Deštné na Jindřichohradecku

Meteorologická situace

V pátek 28.9.2007 postupoval přes Čechy od jihu k severu střed tlakové níže. Po přechodu pásma trvalého deště v ranních a dopoledních hodinách se souvislá frontální oblačnost kolem poledne protrhala a ihned se začala vyvíjet kupovitá bouřková oblačnost. Kolem 13:10 SELČ vznikla na západě od Českých Budějovic bouřková buňka, která svým pravým okrajem zasáhla severozápadní část Českých Budějovic. Vítr (pravděpodobně slabé tornádo) zde způsobil menší škody v úzkém ohraničeném pásu. Z této a dalších následně vzniklých buněk se zformovala čára (tzv. squall line), která postupovala k severovýchodu. Kolem 14:15 SELČ se na ní poblíž Deštné na Jindřichohradecku vyskytlo tornádo síly F1.

Situaci si můžete prohlédnout na této radarové animaci z období mezi 13:00-14:30 SELČ (v 10-ti minutovém kroku).

Pozorování z okolí Deštné na Jindřichohradecku

Z jednotlivých bouřek u Českých Budějovic se okolo 13:30 SELČ vytvořila tzv. "squall line", která postupovala k severovýchodu. Po 14 SELČ dorazila do okolí Deštné u Jindřichova Hradce, asi 40 km od Českých Budějovic. Pozorování a fotografie z této oblasti nám poskytl pan Jaroslav Nohava z vesnice Pluhův Žďár. Svědek pozoroval rotující vír, který postupoval od jihozápadu směrem k němu. Pořízené fotografie jsou ze 14:13 až 14:15 SELČ. Vzdálenost od jevu při pořízení poslední z nich odhadl na 300 m. Dále vír postupoval přímo na něj a zároveň se rozpadal. Z jedné střechy ve vesnici Pluhův Žďár bylo odneseno několik tašek. Při i po pozorování pršelo a spadlo malé množství krup. Drobné škody na střechách byly zaznamenány dále ve směru postupu, ve vesnici Jižná.

       
© 2007 Jaroslav Nohava

Bouřku pozoroval také pan Miroslav Batok z vesnice Vícemil. Ze vzdálenosti 2 až 3 km pozoroval šedý trychtýř, který visel z mraků a téměř dosahoval k zemi. Trychtýř rotoval, kroutil se a postupoval k severovýchodu. V oblasti, nad kterou vír pozoroval, došlo ke dvěma polomům ve smrkovém lese, kousek za vesnicí Jižná. Polomy nám ukázali majitelé lesa, manželé Trpákovi z Vícemile. Šířka obou polomů byla asi 50 m a délka asi 100 m. Polomy byly za sebou ve směru postupu bouře a odděloval je pás asi 100 až 200 m téměř neporušeného lesa. V polomech se vyskytovaly jak vývraty, tak i ulomené stromy v různých výškách a několik stromů bylo ukroucených. Většina stromů ležela ve směru postupu bouře, od jihozápadu k severovýchodu, ale bylo zde i dost stromů, které byly povaleny v jiných směrech. Na druhý polom navazovalo asi po 30 m kukuřičné pole, na kterém nebyly patrné žádné škody.

     
© ČHMÚ

Polomy také následně prozkoumal pan Miroslav Provod, který tento den odpoledne pozoroval a natáčel na video postupující bouřky z vesnice Drahoňov. Pan Provod pozoroval tornádo ze značné vzdálenosti asi 20 km. Jeho pozorovování je velmi podrobně rozebráno v samostatném článku na webu Amateur Stormchasing Society.

Všem dokumentujícím a jinak se aktivně podílejícím osobám na vzniku těchto stránek autoři i správci stránek velmi děkují.


Zpracovali: Zdeňka Smolíková a František Vavruška, ČHMÚ