2022-06-13 16:31 UTC

Lanžhot (okr. Břeclav)

tornádo

IF1+

ca. 1 min

Zpět

   Konvektivní bouře, která 13. 6. 2022 krátce po 16 UTC postoupila od severozápadu nad ORP Břeclav a Hodonín, pokračovala v působení nebezpečných jevů. I když podle radarových snímků v 16:30 UTC byla převážná část bouře v oblasti východně od dálnice D2, její jihozápadní okraj způsoboval v tu chvíli intenzivní nárazy větru páchající škody v Břeclavi a blízkém okolí. Přímo v Lanžhotě pak bylo podle svědectví tamních lidí a dokumentačních materiálů na sociálních sítích pozorováno tornádo. K terénnímu průzkumu a následnému potvrzení či vyvrácení výskytu tornáda v Lanžhotě se 14. 6. 2022 dopoledne vydal na místo tým meteorologů ve složení Mgr. Petr Münster (vedoucí regionálního předpovědního pracoviště brněnské pobočky ČHMÚ) a Miloslav Staněk (Meteopress).

   Podle předběžných informací bylo nejvíce zasaženo okolí Zámečku Lanžhot a přilehlá Zámecká ulice a dále jih až jihovýchod k fotbalovému hřišti. Další informace ze sociálních sítí poukazovaly i na škody v severní části obce na ulici Vinohrady. Podle oficiálních údajů zjištěných po odklizení škod bylo poškozeno 30 domů, velké množství stromů, automobily, elektrické vedení apod. Většina stromů byla v den terénního šetření již odklizena.

Kompletní zpráva týkající se výskytu tornáda v obci Lanžhot ve formátu PDF: Finální vyhodnocení terénního průzkumu škod způsobených tornádem 13. 6. 2022 v Lanžhotě

Terénní průzkum: Mgr. Petr Münster, ČHMÚ & Miloslav Staněk, Meteopress
Rozbor a zhodnocení: Mgr. Petr Münster, ČHMÚ
Zpracování: Tomáš Prouza, AMS, z.s.

Poslední úprava: 23.1.2024 19:20 SEČ