2023-04-29 11:05 UTC

Lubná (okr. Svitavy)

tornádo

IF1-

1 min

Zpět

 Během soboty 29. 4. 2023 postupoval přes území České republiky k východu frontální systém. V ranních a dopoledních hodinách, ještě před studenou frontou, přecházelo přes velkou část území úzké pásmo konvektivních srážek, které zvýšilo vlhkost vzduchu pro snazší konvekci na následující studené frontě. V místech konvergence vlhkosti se začaly tvořit první výraznější buňky již po 10. hodině SELČ ve středních a jižních Čechách. Ty se postupně rozšiřovaly do organizovanějších shluků, výraznějšími v nich ale byly menší supercely. Do větších komplexů se formovaly především na Českomoravské vrchovině s postupem na jižní Moravu.

   Dne 29. 4. byla nakonec zaznamenána 3 tornáda: kolem 12:40 SELČ v obci Nejepín u Chotěboře, kolem 13:10 SELČ v obci Lubná u Poličky a kolem 13:45 SELČ v rakouské obci Niederfladnitz, 7 km od českých hranic nedaleko Znojma. Všechna tornáda byla slabá a velmi krátkého trvání. Příčinou vzniku byl přechodně silnější updraft (výstupný proud) jader konvektivních bouří ve stádiu nižších supercel nebo ve stádiu slučování více buněk (Nejepín).

   V pondělí 1. 5., tedy dva dny po výskytu tornáda, bylo provedeno šetření přímo v obci Lubná. Stejně jako získání informací z prvotních fotografií šířených po sociálních sítích, i na místě šlo především o potvrzení rozsahu škod výpovědí místních obyvatel. První náznaky, že mohlo jít o tornádo, byly patrné z fotografií střechy nejvíce poškozeného domu, jež byly publikovány v médiích. Byly zde vytrhány, posunuty nebo shozeny těžké střešní tašky a to stejným způsobem na opačných stranách střechy. Dále se objevily informace o přímém pozorování kondenzační nálevky tornáda. Škody byly naštěstí menšího rozsahu, takže střechy byly velmi rychle opraveny. Při mapování rozsahu škod bylo tedy nutné vycházet pouze z popisu události přímých účastníků, za což jim patří velký dík. Celá událost se odehrála zhruba během minuty v čase mezi 13:05 a 13:10 SELČ 29. 4. Počátek tornáda není přesně znám, neboť severozápadní část Lubné podél cesty na obec Zrnětín navazuje na pás pole bez vzrostlé vegetace.

   Celková délka trasy s doloženými škodami dosáhla přibližně 500 m, v nejširším místě byly menší škody zjištěny kolem 40 m. Největší intenzita tornáda hodnocená na základě způsobených škod podle Mezinárodní Fujitovy stupnice byla jen krátce až IF1-, což může znamenat rychlost větru průměrně 128 km/h, s rozpětím chyby až 38 km/h. Přikláníme se spíše k nižším rychlostem v této kategorii, ale zároveň krátkému spolupůsobení nasávání, které bývá původcem velmi lokálních největších škod. V ostatních částech obce předpokládáme rychlost větru v tornádu nižší, odhadem mezi 90 a 120 km/h.

Kompletní zpráva týkající se výskytu tornáda u obce Lubná ve formátu PDF: Tornádo v obcích Lubná a Nejepín 29. 4. 2023

Terénní průzkum: Mgr. Petr Münster, ČHMÚ
Rozbor a zhodnocení: Mgr. Petr Münster, ČHMÚ
Zpracování: Tomáš Prouza, AMS, z.s.

Poslední úprava: 23.1.2024 19:10 SEČ