2023-04-29 10:40 UTC

Nejepín (okr. Havlíčkův Brod)

tornádo

IF1-

? min

Zpět

   Během soboty 29. 4. 2023 postupoval přes území České republiky k východu frontální systém. V ranních a dopoledních hodinách, ještě před studenou frontou, přecházelo přes velkou část území úzké pásmo konvektivních srážek, které zvýšilo vlhkost vzduchu pro snazší konvekci na následující studené frontě. V místech konvergence vlhkosti se začaly tvořit první výraznější buňky již po 10. hodině SELČ ve středních a jižních Čechách. Ty se postupně rozšiřovaly do organizovanějších shluků, výraznějšími v nich ale byly menší supercely. Do větších komplexů se formovaly především na Českomoravské vrchovině s postupem na jižní Moravu.

   Dne 29. 4. byla nakonec zaznamenána 3 tornáda: kolem 12:40 SELČ v obci Nejepín u Chotěboře, kolem 13:10 SELČ v obci Lubná u Poličky a kolem 13:45 SELČ v rakouské obci Niederfladnitz, 7 km od českých hranic nedaleko Znojma. Všechna tornáda byla slabá a velmi krátkého trvání. Příčinou vzniku byl přechodně silnější updraft (výstupný proud) jader konvektivních bouří ve stádiu nižších supercel nebo ve stádiu slučování více buněk (Nejepín).

   Díky sdílení fotografií a informací z průzkumu následků tornáda v obci Nejepín, který provedla dne 2. 5. skupina lovců bouří (CTRA), bylo možné doplnit předchozí čerstvé fotografie škod zveřejněné různými médii. Následující popis je tedy odvozen pouze z jejich informací, nejsou známy přesné výpovědi místních obyvatel. Menší supercela, která se vytvořila zhruba nad Čáslaví, při svém pravostáčivém postupu k Chotěboři slábla. V blízkosti Nejepína se v čase 12:35 SELČ 29. 4. spojila s jinou zesilující konvektivní buňkou. Jejich kombinované působení na spodní vrstvu atmosféry bylo pravděpodobně impulzem k dotvoření tornáda (tenkou vrstvu vzduchu pod základnou oblaku, která byla náchylná k rotaci, jejich dynamické proudění narovnalo do vertikální polohy) v čase kolem 12:40 SELČ. Je tedy dost možné, že kromě tornáda působil v místě i nárazový vítr od západu, což by také potvrzovalo stáčení unášených trosek převážně východním směrem.

Kompletní zpráva týkající se výskytu tornáda u obce Nejepín ve formátu PDF: Tornádo v obcích Lubná a Nejepín 29. 4. 2023

Terénní průzkum: Robin Duspara, CTRA
Rozbor a zhodnocení: Mgr. Petr Münster, ČHMÚ
Zpracování: Tomáš Prouza, AMS, z.s.

Poslední úprava: 23.1.2024 19:10 SEČ