default

1935-04-08 14:40 UTC

Nové Mitrovice (okr. Plzeň - jih)

tornádo

F?

cca 10-15 min

Zpět

Popis tornáda dle několika svědectví:

(1) "Při tom se přihnala od jihozápadu prudká větrná smršť, ve známém kuželovitém tvaru temných mračen letíc vířivě od jihozápadu k jihovýchodu."

(2) "K páté hodině odpoledne strhla se z rychle nakupených černých mraků na západě krátká bouře, která vzápětí přinesla kroupovou přeháňku. V několika okamžicích na to přihnala se od západu silná větrná smršť."

(3) "8. dubna přiblížila se bouře směrem od západu. Těžké mraky nesly se velmi nízko přes hraniční hřeben a temný hukot nevěstil nic dobrého. Již v dáli bylo viděti mohutný sloup mračen až k zemi sahající. Ihned jsme poznali, že se blíží prudká větrná smršť, která již zdáli oznamovala svůj příchod hrozným rachotem a hukotem. Přesně v 16 hod. 50 min. přihnala se smršť na naší vesnici, nebylo viděti dále než na 5 kroků, toť aby se mračna snesli až do naší vesnice."

Popis způsobených škod:

 V Nových Mitrovicích bylo poškozeno 13 budov a mnoho dalších hospodářských stavení (většinou se jednalo o stržené střechy, částečně poškozené štíty domů, zničené stromoví atd.). Na statku Jos. Ourody byla stržena střecha rozsáhlé stodoly (z velké části i s trámovím). U domu stejně tak i skladiště byl částečně rozbořen štít a snesena krytina. Na škola byla střecha stržena z poloviny. U protilehlého hostince byl silně poškozen zděný štít a střecha. Pod hostincem byla téměř zničena střecha ze stavení a stodoly starosty p. Buriana. Nová šindelová střecha ze sakristie kostela byla úplně snesena (zdivo na přední věži natržené, střecha ze zdi kolem hřbitova úplně strhána). Stará ohromná lípa na hřbitově byla vytržena i s kořeny (dle líčení svědků „smršť vyrvala tohoto obra a zatočila s ním“). Pod kostelem byla zasažena chalupa p. Kalové (zničena střecha a zdivo ve světnicích poškozeno, šindele ze střech zaneseny až k lesu půl hodiny vzdálenému). Plocha zničeného lesa byla přibližně 5 ha.

Byly poškozeny lesy v okolí vrchu Třemšín a dále směrem k Bezděkovu pod Třemšínem.           Mapa přibližné trasy tornáda

Smršť vytrhávala celá sta starých lesních stromů v pásmu asi 0,5 km širokém i s kořeny a zemí, vrhala kusy země, kameny a balvany do výše. Vrch Třemšín byl úplně zpustošen a byl tam zabit dřevorubec a druhý těžce raněn.V Bezděkově pod Třemšínem pak bylo poškozeno přes 11 stavení (bez uvedeného popisu škod) a necelé 2 ha lesa.

Škody způsobené tornádem (Bezděkov)Škody způsobené tornádem (Bezděkov)Škody způsobené tornádem (Bezděkov)Škody způsobené tornádem (Bezděkov)Škody způsobené tornádem (Bezděkov)


Použité zdroje:

Národní knihovna ČR (Národní listy, Národní politika)

Státní okresní archiv Příbram (Kronika Bezděkov)

Státní okresní archiv Plzeň-jih (Kronika Nové Mitrovice)


Zpracovali: Zbyněk Černoch, RNDr. Roman Volný

Datum: 25. září 2018