2021-06-24 14:40 UTC

Stebno (okr. Ústí nad Labem)

downburst nebo microburst

max. 15 min

Zpět

   Dne 24. 6. se kolem 10:30 UTC vytvořil v severním Bavorsku první bouřkový systém, který se následně poměrně rychle během přibližně jedné hodiny vyvinul v supercelární bouři s velmi silnou bleskovou aktivitou s postupem ve směru přibližně VSV. Již několik desítek kilometrů před západní hranicí ČR byla patrná struktura supercely se silným kroupovým jádrem – kroupy o velikosti 2 cm byly zaznamenány po přibližně 70-80 km trajektorie bouře přes Německo až k českým hranicím na několika místech. Přibližně kolem 13:00 UTC začal systém přecházet severně od stanice Dyleň západní hranici České republiky a postupoval dále přes Karlovarský kraj stále přibližně ve směru na východ.

   Krátce po přechodu hranice byly 3 cm kroupy zaznamenány na stanici Chodovská Huť (okres Cheb) a následně ve 13:40 byly zaznamenány dokonce 4 cm kroupy v Mariánských Lázních. Po 14:00 UTC se přechodně zdálo, že bouře přestává sílit a začíná se rozpadat, ale supercela znovu zesílila krátce po 14:30 UTC, když se přesouvala přes trojmezí Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje. V rozmezí 14:40 až 15:10 UTC pak způsobila vůbec největší škody mezi Rakovníkem a Louny na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje zejména v obci Stebno a jejím nejbližším okolí.

Kompletní zpráva týkající se následků výskytu downburstu v obci Stebno ve formátu PDF: Souhrnná zpráva o výskytu nebezpečných bouřkových jevů ve Stebně a okolí dne 24. 6. 2021

Též je dostupný záznam v české verzi encyklopedie Wikipedia: Downburst ve Stebně

Rozbor a zhodnocení: Mgr. Radek Tomšů, ČHMÚ
Zpracování: Tomáš Prouza, AMS, z.s.

Poslední úprava: 23.1.2024 19:25 SEČ