default

2004-06-19 15:50 UTC

Břeclav - letiště

tornádo

F0 ?

1 min

Zpět

Tornádo nebo gustnado na Břeclavsku

Zajímavý popis nám poslal pan Martin Popelka, plachtař aeroklubu Břeclav (děkujeme):

"Kolem 18 hod SELČ jsme spolu s kolegy z aeroklubu pozorovali přibližující se pás bouřek od západu. Přes letiště přecházela naprosto ukázková hrana bouřkové oblačnosti projevující se horizontálním rotorem. Před přechodem rotoru byl vzduch nasáván do bouřky ve směru od východu a oblačnost nad námi se pohybovala taktéž proti směru pohybu samotné bouřky. Samotný rotor jsme odhadovali ve výšce cca 100 - 200 m nad terénem. Při a těsně po přechodu rotoru nad námi se vítr obrátil o 180°. Začaly padat první dešťové kapky.

Ve chvíli, kdy jsem pozorovali přibližující se zřetelnou clonu deště od západu ve vzdálenosti asi 1-2 km, jsem se ohlédl na západ, abych se podíval co se děje s rotorem. Na zemi asi ve vzdálenosti 1-2 km (okolí dálnice D2) se zvednul ze země oblak materiálu (prachu nebo trávy - ?), který se po několika vteřinách zfomoval do zřetelného rotujícího vzdušného víru. Šířka dle našeho odhadu 150 m, bez viditelného propojení se základnou mraků nebo rotoru, pouze uvedený úkaz u povrchu země s odhadovanou výškou 50 m. Podotýkám, že v tu chvíli již nebyl rotor z místa pozorování zřetelně viditelný avšak podle rychlosti jeho postupu odhaduji že se v tu chvíli daném prostoru nacházel. Vzhledem k příchodu velmi intezivního deště jsme pozorování vzdali ještě před zmizením úkazu.

Doba našeho pozorování byla 20 - 30 vteřin. Bohužel se nám nepodařilo úkaz zdokumentovat. V prostoru úkazu je pole pravděpodobně s porostem obilí.
Dle výše uvedeného odhaduji, že se horizontální rotor "ohnul" a tím se dostal do vertikální polohy s tím, že dotek se zemí se projevil popsaným vzdušným vírem. Směr otáčení víru odpovídal směru otáčení rotoru. Tentýž úkaz mohl pozorovat někdo z obce Hrušky nebo Prušánky. Doufám, že to tam nenadělalo nějakou škodu ...

Podotýkám, že jsem se s jevem takového rozsahu setkal poprvé. Avšak vzhledem k tomu, že jsem člověk, který má poměrně blízko k meteorologii a věnuji se sportu, který je poměrně blízko spjatý s počasím nepovažuji tento jev jako výrazně neobvyklý. Jde spíše o náhodu, že jej člověk může spatřit a pokud má základní meteorologické znalosti, tak jej alespoň trochu fundovaně popsat. S vírem způsobeným termikou jsem se setkal pochopitelně nesčetněkrát."

Zde je vyplněný formulář.

Podle popisu se buď jednalo o tornádo, které se projevilo pouze prašným vírem při zemi (viditelnost tornáda ve větší výšce závisí na kondenzaci vodní páry), nebo tzv. gustnado, které se vyskytuje na čele výtoku chladného vzduchu z konvektivní bouře a není "spojeno" s bouřkovým oblakem ("kumulonimbem"). Vznik víru "ohnutím" rotoru (víru s převážně horizontální osou na čele výtoku z bouře) nevylučujeme, ale ani to nemůžeme jednoznačně potvrdit, možností vzniku víru je více.


Podle podkladů pana Martina Popelky zpracoval: Milan Šálek, ČHMÚ