2004-07-05 13:00 UTC

Čechy pod Kosířem (okr. Prostějov)

tornádo

F0

5 - 10 min

Zpět

Tornádo v Čechách pod Kosířem

V Čechách pod Kosířem se dne 5. července 2004 v odpoledních hodninách vyskytlo tornádo, pozorované více svědky, z nichž někteří jeho působení zažili na vlastní kůži. Způsobilo škody na nejméně 14 střechách a lámání či vývraty stromů. Nejzajímavější je zřejmě skutečnost, že uvedená obec byla tornádem postižena již dvakrát za dobu tří let ( 20. 7. 2001). Trasa tornáda je zakreslená do mapky, kde jsou prokázané škody zaznamenány červenou a odhad dráhy tornáda modrou barvou.


© Geodézie ČS, a.s.

Podle svědeckých výpovědí vzniklo tornádo po průchodu konvektivní bouře, která postupovala od západu dále k východu, přičemž hlavní část bouře prošla severně od obce. V době, kdy již srážky skončily, se v 15 h SELČ (13 UTC) západně od Čech pod Kosířem objevilo cyklonálně rotující tornádo ve tvaru sloního chobotu, které postupovalo přímo na obec. Mnozí svědkové potvrzovali, že se jednalo o poměrně úzký vír, který při zemi vykazoval průměr kolem 5-6 metrů. Postup víru byl velmi napravidelný a jeho "kroutící se" spodní konec se občas "stahoval" do výšky a poté znovu sestupoval až na zemský povrch. Největší škody způsobil zřejmě v oblasti 100-200 m na západ až jihozápad od kostela, kde především vytrhával střešní krytinu a lámal vršky stromů. Jako kuriozitu uveďmě, že tornádo otevřelo vrata do jednoho průjezdu, následně z něho "vytáhlo" přívěsný vozík a "opřelo" jej o blízkou stěnu.

Tornádo mohlo působit na jednom místě asi několik desítek sekund, životnost jevu se dá odhadnout na 5-10 minut. Poškodilo asi 14 střech a vegetaci, mj. i ve slavném zámeckém parku.

Průzkum provedli Milan Šálek a Bohuslava Marková (ČHMÚ, pobočka Brno). Děkujeme občanům Čech pod Kosířem za jejich výpovědi, které nám ochotně podali i přes problémy, které jim živel připravil. Děkujeme zejména panu Josefu Menšíkovi, jeho rodině a panu starostovi Zdeňku Maderovi.


Zpracoval: Milan Šálek, ČHMÚ