2016-05-24 12:02 UTC

Červená Hora (okr. Náchod)

tornádo

F1

3 min

Zpět

Tornádo u Červené Hory

Meteorologická situace

  Nad střední Evropou se udržovalo bez výraznějšího směru pohybu frontální rozhraní mezi nevýraznou oblastí nižšího tlaku vzduchu nad jihovýchodní Evropou a tlakovou výší nad Severním mořem (obr. 1). Střed oblasti nízkého tlaku ležel ve vyšších hladinách (500 resp. 700 hPa) nad Chorvatskem a Bosnou, ale v mezní vrstvě (850 hPa resp. 925 hPa) byl střed této oblasti posunut více východně nad Rumunsko (obr. 2). Od východu proudil do střední Evropy teplý a vlhký vzduch.

Obr. 1: Synoptická situace nad Evropou ze dne 24.5.2016 z 14 SELČ


Obr. 2: Reanalýza NCEP ze dne 24.5.2016 (hladina 925 hPa)

 

  Nejvýraznější střih větru byl patrný přibližně mezi výškami 1000 m a 2500 m nad mořem (obr. 3).

  Patrná je změna směru větru z V až JV na S až SZ v nižších vrstvách atmosféry kolem 1500 m nad mořem. Zároveň je viditelná výrazná vlhkost ve velké části vertikálního profilu. Linie výrazné konvergence a zároveň oblast zvýšené vlhkosti se nacházela přibližně podél hranice Polska a Česka. Během dne se poloha linie konvergence výrazněji neměnila (obr. 4), nejvýraznější byla zejména v oblasti Orlických hor (obr. 5). Přehled jednotlivých meteorologických prvků v čase výskytu tornáda (14 SELČ) důležitých pro konvektivní situace je uveden na obr. 6.

 Obr.3 : Porovnání aerologické výstupu z Prahy – Libuše, Kümmersrucku a měření AMDAR ze dne 24.5.2016 14:00 SELČ

 

Obr. 4: Vítr a linie konvergence během dne 24.5.2016

 

Obr. 5: Jasně patrná konvergence mezi Orlickými horami a Krkonošemi v 13:50 SELČ dne 24.5.2016 (cca 10 minut před výskytem tornáda)

 

Obr. 6

Pozorování tornáda 

Výskyt tornáda dokumentovalo několik občanů přímo z obce Červená Hora a nedalekého okolí. Zaznamené videa jsou k dispozici na serveru YouTube.

 

Terénní průzkum 

Na místo události jsem vyrazil ještě v den výskytu, aby bylo možné zdokumentovat co nejčerstvější stopy. Na místě bylo nalezeno kompletně zničené stavení (garáž), poničené střešní tašky na několika místech, poškozená střecha místního statku, posunuté balíky trávy, zlomené a vyvrácené stromy, polehaná tráva. 

 

  
Letecké snímky škod, pořízené L. Rongem ve středu 25.5.2016


Mapa prostorového rozložení poškozených nemovitostí a vegetace

  
Ukázka poškození budov, pořízená 24.5.2016 večer

 


Zpracovali: Mgr. Radek Tomšů, ČHMÚ & Lukáš Ronge, AMS - z.s.