2007-09-28 11:25 UTC

České Budějovice

tornádo

F0

? min

Zpět

Pravděpodobné tornádo na severozápadním okraji Českých Budějovic

Meteorologická situace

V pátek 28.9.2007 postupoval přes Čechy od jihu k severu střed tlakové níže. Po přechodu pásma trvalého deště v ranních a dopoledních hodinách se souvislá frontální oblačnost kolem poledne protrhala a ihned se začala vyvíjet kupovitá bouřková oblačnost. Kolem 13:10 SELČ vznikla na západě od Českých Budějovic bouřková buňka, která svým pravým okrajem zasáhla severozápadní část Českých Budějovic. Vítr (pravděpodobně slabé tornádo) zde způsobil menší škody v úzkém ohraničeném pásu. Z této a dalších následně vzniklých buněk se zformovala čára (tzv. squall line), která postupovala k severovýchodu. Kolem 14:15 SELČ se na ní poblíž Deštné na Jindřichohradecku vyskytlo tornádo síly F1.

Situaci si můžete prohlédnout na této radarové animaci z období mezi 13:00-14:30 SELČ (v 10-ti minutovém kroku).

Pozorování

Na pravém (jihovýchodním) okraji narůstající buňky byla více svědky pozorována výrazná cyklonální rotace spodní části "cumulonimbu" (zřejmě tzv. "wall cloud"). Jev je zachycen na krátkém videu (formát .avi) pana Tomáše Kratochvíla (13:28 SELČ, západní okraj sídliště Máj, pohled k jihozápadu proti směru postupu bouřky).
"Wall cloud" je také vidět na fotografii autora příspěvku, Františka Vavrušky (13:31 SELČ, sídliště Vltava, pohled rovněž k jihozápadu, vzdálenost asi 1,5 km).


© 2007 Fratišek Vavruška

Pan Radek Vicek nám poskytl záznam průběhu tlaku z jeho amatérské stanice, vzdálené asi 1 km od popisovaného jevu, na němž je zajímavý výrazný krátkodobý propad v hodnotách tlaku vzduchu.


© 2007 Radek Vicek

Současně v pásu, dlouhém asi 1 km, širokém cca 100 m a výrazně ohraničeném, se při zemi vyskytl vítr, který lámal větve, vyvrátil několik stromů a poškodil střechy v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, který se nachází mezi oběma výše zmíněnými sídlišti.


© Geodézie ČS, a.s.

Podle charakteru stop se dá soudit na vítr vírové povahy. Nikdo ze svědků ovšem nedokázal, alespoň ne jednoznačně, potvrdit pozorování kondenzačního chobotu (tzv. "funnel cloud"). Vše trvalo asi 2 minuty, následovala krátká přeháňka, místy se vyskytly menší kroupy. Při úvahách o povaze větru můžeme s velkou pravděpodobností vyloučit výskyt tzv. downburstu, neboť oblast sestupných pohybů s padajícími srážkami (tzv. "praecipitatio") se v "mladé" bouřce vytvářela asi 1-2 km západněji, zcela nepravděpodobný je i vítr související s tzv. gust frontou (ta se vyvíjela až později). Zbývá tedy slabé tornádo (F0), u kterého nebylo propojení spodní části větrného víru se základnou oblačnosti vizuálně patrné (nedošlo zde ke kondenzaci).


Zpracovali: Zdeňka Smolíková a František Vavruška, ČHMÚ