2003-07-23 10:10 UTC

Chlum (okr. Karlovy Vary)

tornádo

F0

5 min

Zpět

Tornádo poblíž Chlumu na Manětínsku

  Jev byl pozorován po poledni místního času v blízkosti bouřky, která způsobila krupobití na Toužimsku a Žluticku. Jeden ze savých vírů byl zaznamenán videokamerou. Objevil se následně další vír, pozorovaný současně i z opačné strany trajektorie. Bohužel byla událost nahlášena pozdě na to, abychom provedli včasný terénní průzkum. Předběžné zjišťování škod po bouřkách kromě krup o průměru 3 cm a prudkých srážek nenaznačovalo nic neobvyklého, ani hasiči nebyli ten den povoláni k výjezdům. Podařilo se ovšem dodatečně získat fotodokumentaci škod pořízenou obecním úřadem a kolegou pocházejícím z oblasti výskytu bouře.

Povětrnostní podmínky

  K události došlo den po přechodu zvlněné studené fronty provázené intenzivní bouřkovou aktivitou s přívalovými dešti a následnými sesuvy půdy, krupobitím, silnými nárazy větru a pravděpodobným tornádem na jižní Moravě (viz případ Halenkovice 22.7.2003). K popisu situace použijeme analýzu modelu Aladin pro hladinu 500 hPa a 850 hPa . Za zvlněnou studenou frontou setrvávající nad Rakouskem, Maďarskem a Slovenskem bylo v nižších hladinách atmosféry nevýrazné pole vyššího tlaku, v hladině 500 hPa pak teplé jihozápadní proudění mezi hřebenem nad Balkánem a níží nad Atlantikem. Ve vzduchové hmotě za frontou byla ještě značná potenciální instabilita, dle analýzy energie CAPE z modelu Aladin s jedním z lokálních maxim i nad Karlovarským krajem, dle výpočtů z aerologických měření s hodnotami 1700-1900 J/kg.

Orograficky podmíněná konvekce se spustila již v dopoledních hodinách (radar 0850 UTC). Po hodinovém vývoji nad Doupovskými horami na Karlovarsku došlo k prvnímu propadu studeného vzduchu (radar 0950 UTC) s krupobitím poblíž Toužimi. Další dva termíny s radarovou odrazivostí až 60 dBz ve spodních hladinách oblačnosti byly v 10:10 UTC (radar 1010 UTC) a 10:30 UTC (radar 1030 UTC). V této době došlo ke krupobití nad obcemi Kobylé, Kolešov a Močidlec jihovýchodně od Žlutic. Obec Chlum ležela na jižním okraji radarových odrazů v místě označeném zelenou šipkou v termínech 10:10 a 10:30 UTC. Pro získání patřičného dojmu uvádíme, že v Karlovarském deníku se psalo o kroupách o velikosti ping-pongového míčku, které rozbíjely i venku zapomenuté porcelánové talíře. Místní lidé nic podobného nepamatují.

Škody způsobené větrem


© Geodézie ČS, a.s.

  Dle údajů ze srážkoměrné stanice Manětín strhla "vichřice" v obci Hrádek na několika domech části střech a poškodila stoleté javory. Byly velké škody na úrodě. V obci Stvolny napadlo místy až 30 cm krup o průměru 3-5 cm. Pracovník P-ČHMÚ Ing. Marek Hladík pocházející z oblasti výskytu bouře dodatečně pořídil fotodokumentaci, zkontaktoval svědky a zprostředkoval nahrání videozáznamu od paní Holečkové z Chlumu. Vlastní záznam po zdigitalizování má velikost 364 MB, uvádíme proto jen seriál fotografií. Bohužel majitelce kamery došly baterie a není natočena celá událost. Údajně se objevil ještě jeden vír. Ten byl současně pozorován i z obce Stvolny. Dotyčný nestačil úkaz natočit svou kamerou, neboť se obec dostala do prudkého deště a krupobití.

Z dodaných fotografií jsme vybrali povalený posed pod kótou Červený vrch, ukázku poškozené střechy, javoru a smrku v zástavbě obce (dvorek) a blízkého lesa ve svahu za obcí. Dále v prodloužení trajektorie se údajně významnější škody nevyskytly.

Děkujeme všem, kdo nám poskytli cenné informace a pomoc, obzvláště pak paní Holečkové za poskytnutí videozáznamu a souhlasu s jeho zveřejněním a kolegovi z pobočky Markovi Hladíkovi. Věříme, že nás podpoří i příště, neboť se zdá, že o podobné události na severu a severovýchodě Plzeňska není nouze - viz. Žlutice 10.7.2002 a Teplá 21.7.1998.

Dík patří i Martinovi Setvákovi a Martině Lacinové za digitalizaci, editaci obrázků a vydatnou pomoc s tvorbou webové stránky!!!


Fotogalerie

minutového videozáznamu

       

       

       

 

Zpracovali: Jan Sulan a Václav Dvořák, ČHMÚ