default

1899-09-01 09:40 UTC

Malšovice (okr. Hradec Králové)

tornádo

F1

cca 10-15 min

Zpět

Popis tornáda dle svědectví:

(1) „V poledne dne 1. září objevil se na obloze bílý sloup, který s ohromnou rychlostí kroužil kolem své osy, zjev jeho trval jen asi 20 min.“

(2) „Nejprve se nebe hrozivě zachmuřovalo svou tvář a temné dunění ohlašovalo zlého hosta. Pojednou viděti bylo z města ohromný sloup jakoby kouře s hroznou rychlostí se otáčející nad vsí a valící se směrem od jihu k severu. Strašnou rychlostí hnal se od Nového Hradce vzduchový vír a co bylo v cestě šílené jeho rotaci v podobě velké nálevky, mající průměru ve výši asi 5 kilometrů, stalo se oběti příšerné spousty a zkázy.“

(3) „Z třasnatých mračen spustil se najednou vrcholem dolů obrovský kužel mrakový, podobající se veliké homoli cukru, který se rychle otáčel kolem své osy, brzy se až k zemi snižuje a zase do výše nazdvihuje. V kuželi tomto patrný byl uvnitř ještě jeden pohyb, spirálovitý.“ (4) Tak v r. 1899 vznikl zde cyklon, jejž bylo možno se strání sledovati. Z nízkých černých mraků visel dolů trychtýřovitě špičkou dolů šedavý kužel úžasně rychle se točící jako dětská káča a postupující od Labe směrem k Malšovicům, přičemž jakoby se hrot neustále dotýkal a odrážel od země.“


Přehled škod způsobených tornádem:

V obci Malšovice bylo poškozeno cca 20 stavení, z toho 13 zaznamenalo větší škody, dále zničeno stromoví a zabito množství drůbeže. Několik lidí bylo zraněno (jeden těžce).

Detailní popis některých způsobených škod:

Z domu pana Růžičky byla stržena nová střecha i s trámovím a odnesena 300 m (poškozeny i zdi). Chalupa paní A. Huškové div neobrácena základy vzhůru. Dům pana Marhy je úplně bez střechy. Mlýn pana Korbela je poškozen částečně (především nádvorní stavby, chlívky, záchody, ploty - vše je vyvráceno, popřípadě několik metrů odneseno). Hostinští J. Matějka a A. Celler mají zničeny letní zahrady a poškozeny budovy.

Rovněž byly odnášeny zpřelámané stromy z místa do velké dálky.

Dle hodnověrných svědků smršť vyvrhla z Orlice takové množství vody, že „ostalo řečiště na okamžik vodoprázdné“.

Slezské předměstí

Cestou přes posečená luka brala vše, co ji v cestu přišlo (seno, stromoví, stohy poblíž hospodářství). Ze stavení p. Jukla byly smeteny téměř všechny tašky, vůz s obilím na poli stojící byl převrácen a snopy obilní daleko široko rozmeteny po polích, vrata vyvrácena a daleko odnesena, zděné pilíře vysunuty z polohy. Poblíž silnice osm mohutných topolů bylo vyvrácených i s kořeny.

Slezské předměstí – Kocianovice

Z obydlí p. Srdýnky zmizela střecha, vrata stodoly byla rozdrcena na padrť, řezačka ve stodole rozbita, část stodoly byla sesuta a všechna okna rozbita, ploty daleko od stavení rozházeny (všechny ovocné stromy v Kocianovicích úplně zničeny).

Slezské předměstí – Kocianovice (Pod košem)

Došky slaměných střech vysoko kroužily v povětří s korunami stromů buď nesených neb na cestě urvaných.“


 

Škody způsobené tornádemŠkody způsobené tornádemŠkody způsobené tornádemŠkody způsobené tornádem


Použité zdroje:

Národní knihovna ČR (Národní listy, Národní politika)

Státní okresní archiv Hradec Králové (Kronika Malšovic)

Muzeum východních Čech v Hradci Králové (Ratibor, Osvěta lidu)


Zpracovali: Zbyněk Černoch, RNDr. Roman Volný

Datum: 25. září 2018