2008-05-15 12:12 UTC

Mohelnice (okr. Šumperk)

tornádo

F0

10 min

Zpět

Tornádo u Mohelnice a Dubicka

K tomuto dni se území ČR nacházelo v nevýrazném tlakovém poli, přičemž se k nám od severozápadu rozšiřovala mělká brázda nižšího tlaku vzduchu. V poměrně teplém a vlhkém vzduchu byly v tento den očekávány četné bouřky, které mohly být vyjímečně doprovázeny i některými nebezpečnými průvodními jevy. Celkovou synoptickou situaci si můžete prohlédnout na analýze Met Office vztahující se k času 00 UTC tohoto dne.

První projevy konvektivní činnosti byly dle radarových snímků z tohoto dne zaznamenány již v poměrně časných dopoledních hodinách (mezi 10:00 až 10:30 SELČ) v okolí Města Albrechtice. Další vývoj byl provázen vcelku pozvolným nárůstem počtu bouřkových buněk především v oblasti Jeseníků a kolem cca 13 SELČ také v oblasti Zábřežské vrchoviny, v pozdějších odpoledních hodinách byly bouřky zaznamenávány také v dalších částech ČR (západní Čechy, jižní Morava aj.).

Teprve na základě poměrně četných informací a pozorování (e-maily s popisy oblačného trychtýře a následně i fotografií) se nejzajímavěji vyvinula situace především východně již zmiňované Zábřežské vrchoviny severně od Mohelnice v oblasti obcí Křemačov, Libivá a SV směrem k obci Dubicko (viz 30-ti min. radarová animace).

Zaslaná svědectví a pořízená fotodokumentace svědčí o výskytu tornáda o síle F0, jež se vyskytlo a bylo pozorováno v uvedené lokalitě v čase cca 14:15 - 14:30 SELČ (potvrzení způsobených škod jsme neobdrželi, nicméně dotyk se zemí považujeme na základě svědectví a některých fotografií za prokázaný).
Mezi prvními (kolem 18 SELČ) jsme obdrželi e-mail s hlášením o výskytu tohoto jevu od p. P. Krejčiříka, jehož pozorování je ze silnice spojující Moravskou Třebovou a Mohelnici (těsně před Mohelnicí).
Touto dobou se již objevily na serveru Novinky.cz předběžná zpráva o tomto jevu s několika komentáři svědků a také prvními fotografiemi. Načež začaly docházet další a další svědectví a postupně také tolik potřebná fotodokumentace od pohotových pozorovatelů, z nichž někteří ještě dále budou zmíněni.
Od p. M. Koudelky jsme obdrželi hlášení a fotografii jevu (viz níže) pořízenou přímo z Mohelnice (fotka byla pořízena směrem k SZ z ul. B. Němcové). Těsně před pořízením fotografie se objevily v této lokalitě také kroupy o velikosti hrachu.(c) Koudelka M.

 

Dalším z celé řady svědků byl p. M. Neumann, jenž své pozorování tohoto jevu z cca 14:15 SELČ popsal takto:

"Zpočátku jsem váhal, zda se jedná o tornádo, protože spodní okraj trychtýře nebyl rotační, ale tažený směrem nahoru. Následně jsem pozoroval tmavý, hustý "kouř" na zemi a domníval jsem se, že někdo něco pálí na zahradě. Během několika minut byl tento "kouř" (prach a hlína) vytažen velmi rychle až ke spodnímu okraji trychtýře, kde se oba konce spojily a prach se rozplynul."

Jeho slova následně dobře dokumentují pohotově pořízené fotografie:

   

(c) Neumann M.

 

Z poměrně velké vzdálenosti (dle mapy cca 10-15 km) pozoroval tento jev p. J. Vosáhlo z Bludova na Šumpersku (směr pozorování JJV). Ocenění si zaslouží především všímavost pozorovatele, bez níž by zřejmě tyto fotografie nevznikly (kvalita snímků odpovídá uvedené vzdálenosti, nicméně jev je na uvedených fotografiích patrný!).

   

(c) Vosáhlo J.

 

Další fotografie byly pořízeny p. Markem Havlíčkem z Mohelnice, tentokrát pro změnu z mobilního telefonu v čase 14:16 - 14:23 SELČ.

       

(c) Havlíček M.

Své pozorování s fotodokumentací(také mobilním telefonem), krátkým videem (formát .avi) a mapkou, v níž se pokusil zachytit přibližnou trasu tornáda, nám zaslal k této události také p. Michal Havlíček z Mohelnice. Rovněž zde uvedeme jeho komentář bez jakýchkoli změn či zásahů:

"Tornádo se objevilo ve 14:12hod. SELČ jako malá TROMBA , u které se později objevil slabší hadovitý vír a ten při další cestě - když se dostal nad uvláčené pole, začal nasávat drobné kamínky a prach. Posléze se tímto prachem ještě zvýraznil. Jak mi později sdělil jeden kolega z vesnice Libivá, zdejší obyvatelé slyšely dopadat na střechy domů a na římsy oken drobné kamínky a prach."


Jako poslední ještě doplníme fotografie pořízené při pozorování tohoto jevu z Úsova (VSV od Mohelnice) pí. A. Ošťádalovou.

 

(c) Ošťádalová A.

 

V samotném závěru jen zrekapitulujeme již výše zmíněné. Na základě svědectví a také zde zveřejněné fotodokumentace pokládáme za potrvzený výskyt tornáda o síle F0 v oblasti severně od Mohelnice s odhadnutou a svědectvími potvrzenou dráhou ve směru na obec Dubicko, kde pravděpodobně došlo k zániku. Výskyt tohoto jevu nebyl s největší pravděpodobností doprovázen způsobenými škodami, ovšem dotyk se zemí (byť zřejmě jen letný) je dle zde uvedených svědectví a z některých fotografií více než patrný a prokázaný.

 

Zpracoval: Roman Volný