default

2002-08-07 13:15 UTC

Mýtinky u Nové Bystřice (okres Jindřichův Hradec)

tornádo

F1

2 min

Zpět

Tornádická bouře 7.8.2002 na JindřichohradeckuZdeňka Šimšová (), František Vavruška () (ČHMÚ České Budějovice),
Ondřej Fišer (UFA ČAV Praha)

English version
Povětrnostní situace


Počasí určovala tlaková níže, která se vytvořila na frontální vlně v oblasti Středomoří. Její střed se přesouval přes Alpy a Maďarsko nad Balkán. Od východu se přes jižní polovinu ČR přetáčelo pásmo trvalých srážek, v němž se vyskytlo několik bouří. Trajektorie jedné z nich, na níž byla pozorována tornáda, je na mapce zakreslena zelenou šipkou.
Tornádo na Dačicku
Na Dačicku se vyskytlo tornádo mezi 14:15 a 14:30 h SELČ. Mělo mnoho svědků, jejich výpovědi se vzájemně shodovaly a odpovídaly i videozáznamu, který se podařilo pořídit panu Miloši Krejcarovi z Dačic (viz speciální komentovaná stránka). Při terénním průzkum jsme sledovali stopu tornáda v délce asi 8 km. Podle škod odhadujeme intenzitu nejspíše na F0, maximálně F1.
Tornádo u Nové Bystřice
U obce Mýtinky poblíž Nové Bystřice pozorovalo několik svědků kolem 15:15 SELČ trychtýř, případně 2 trychtýře, které braly větve, kamení a vodu z rybníků a vyvrátily několik stromů. Při průzkumu jsme v terénu nalezli asi 1,5 km dlouhou stopu škod. Podle škod byla intenzita nejspíše F1.
Downbursty nebo možné tornádo u Chlumu u Třeboně
V lesích u Chlumu u Třeboně způsobila zřejmě ta samá bouřka kolem 16. hodiny SELČ dva polomy. Tornádo zde přímo nikdo nepozoroval. U polomů se nedá jednoznačně říci, zda je způsobilo tornádo nebo downburst.

Tornádo u Nové Bystřice

Při průzkumu nám velmi pomáhal náš dobrovolný pozorovatel z Nové Bystřice pan Kopáček. Přímo v Nové Bystřici však nic nepozoroval.

(1) Chalupa u Lesního rybníka
První pozorování tornáda v této oblasti je od rekreantů z chalupy u Lesního rybníka. Svědci byli příliš blízko na to, aby dokázali rozeznat jakýkoli tvar. Mluvili o tom, že se něco přehnalo těsně mezi jejich stavením a asi 20 m vzdáleným kaštanem. Popisovali jev jako jakýsi průvan, který bral větve a kamení. Přišel od rybníka, nasál z něho vodu a následně jí vylil kousek za hrází. Slyšeli při tom hučení. Byly vyvráceny dva nižší stromy, ze střechy odneseny 2 kryty komínů (cca 70 kg) a pohozeny bez poškození pár metrů od chalupy. Na střeše měli hodně poničených tašek, ale spíše od létajícího kamení a větví.
Tornádo dále postupovalo podél kaštanové aleje, kde bylo hodně ulámaných větví k dalším stavením.


(2) Chalupa v obci Mýtinky
Svědkyně z této chalupy viděla po 3. hodině zhruba ze vzdálenosti 150 m dva "trychtýře", které braly větve a kamení. Podle její výpovědi se pohybovaly "sem-tam" a otáčely se i okolo sebe. Oba víry vypadaly velmi podobně. Sahaly od země vzhůru asi 30 m - 50 m, podle dalších svědků z vedlejší chalupy až do nebe. Průměr odhadovali na několik metrů. Rotace byla u obou stejná, proti smětu hodinových ručiček, tedy cyklonální. Byly světlejší než okolní mraky, doprovázelo je hučení, rachot, země se třásla. Pršelo a foukal silný vítr. Jev trval asi 2 minuty a skončil pak náhle.
Podle škod postupovalo tornádo k jihu, nad další rybníky, po cestě vyvrátilo uschlý topol a poničilo včelíny.


(3) Hráz a pole u původního statkového rybníka
U tohoto rybníka přeneslo tornádo dřevěnou boudu, ve které bylo uskladněno 500 kg krmení. Bouda byla přesunuta o 5 m směrem od severu k jihu. Zůstala prakticky neporušena, mírně byl poškozen pouze roh střechy, který zavadil o blízko stojící strom.
V kukuřičném poli za touto boudou se táhl asi 10 m široký pás, ve kterém byly rostliny utrhány zhruba ve výšce půl metru nad zemí. Konce stvolů byly výrazně roztřepené. Stonky byly ohnuté ve směru postupu tornáda a z obou stran se sbíhaly do středu. Ve středu se pak táhl asi 2 m široký pás, ve kterém zůstalo mnohem méně rostlin a byla zde vidět přímo i hlína (jako by ho někdo vyplel). Zbylé stonky ve vnitřním pásu ležely přímo ve směru postupu tornáda. Pás se táhl přes celé pole v délce asi 250 m, ale nebyl spojitý, občas byl přerušen úseky, kde nebyly rostliny poškozeny. Pás byl velmi podobný tomu, který způsobilo tornádo v pšeničném poli na Dačicku.

(4) vyvrácené stromy
Z kukuřičného pole pokračovala trasa tornáda nad další malý rybník, ve kterém se našlo mnoho kukuřičných stonků. Z rybníka bylo opět vysáto hodně vody a následně vylito kousek za ním. V blízké aleji stromů jsme nalezli ve směru postupu čtyři vyvrácené stromy, většinou vzrostlé smrky. Další vyvrácený strom byl asi o 50 m dále na východ, což by mohlo znamenat, že i zde se ještě mohly vyskytovat dva víry.
Dále postupovalo tornádo směrem do Rakouska.


Downbursty nebo možné tornádo u Chlumu u Třeboně


Z této oblasti nemáme žádná spolehlivá pozorovnání tornáda. V lesích asi 3 km jihovýchodně od Chlumu u Třeboně způsobila tento den bouřka kolem 16. hod dva polomy (na mapce označené * ). Lesník pan Bína slyšel kolem 16. hodiny lámání dřeva a hukot, jako když se startuje motor náklaďáku. Kvůli dešti a stromům však nic pozorovat nemohl. Když se vydal na průzkum, nalezl asi po 300 m poblíž rybníku Skalice čerstvý polom. Tento polom byl široký asi 500 m a táhl se zhruba 1,5 km od SV k JZ. Vyskytovaly se zde jak ulámané stromy, tak vývraty, jednalo se o smrky a borovice. Stromy byly popadané většinou k jihu a k jihozápadu, našli jsme zde ale i místo, kde ležely dost chaoticky. Podle charakteru škod se nedá jednoznačně určit, zda se jednalo o tornádo nebo douwnburst.
Druhý polom u rybníka Svobodný byl odsud vzdálen asi 1-2 km. Tento polom byl asi 200 m široký a 600 m dlouhý a táhl se přibližně od severu k jihu. Vyskytovaly se zde pouze dva směry padlých stromů - dole většinou od SZ k JV a nahoře od S k J. Převládaly vývraty, což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že les byl hodně podmáčený (za posledních 24 hod zde spadlo více jak 50 mm srážek). Škody pokračovaly i za hraniční potok do Rakouska. U tohoto polomu jsme nenašli žádné známky svědčící o tornádu.
Další škody máme hlášeny z obce Františkov, vzdáleném asi 5 km na JJZ.