2010-08-24 16:45 UTC

Olešnice (okr. Blansko)

tornádo

F1 (F2?)

10 min

Zpět

První stručné zprávy

Dne 24. 8 večer jsme dostávali zprávy o tornádu v Olešnici. Hodně informací je na novinky.cz. Další informace přišly od L. Rongeho:

"Mám potvrzené, že to bylo u obce Olešnice okolo 18:45-18:55 SELČ. Píše, že rotaci viděl 10 minut. Kolega Mirek Provod ho natočil, včetně té odnesené střechy a dalších škod. Jel od obce Nyklovice, směrem k Olešnici a při cestě ho spatřil, pozoroval ho zhruba východním směrem."

Stránky Miroslava Provoda jsou zde, ale podrobnější informace tam 26.8. nebyly kromě zmínky, že to video dodal televizi Nova.
Další informace a fotografie jsou na stránkách města Olešnice.

Animace radarových měření je zde (2.5 MB). Podle těchto obrázků není bouře nad Olešnicí a v okolí extrémně výrazná, její elektrickou aktivitu by podle těchto obrázků bylo možno hodnotit jako podprůměrnou. Lukáš Ronge však při podrobné analýze CAPPI hladin radaru Skalky objevil i hook echo.

Podle zprostředkovaných informací usuzoval autor stránku původně na slabé tornádo o stupni intenzity F0.

Povětrnostní situace

Naše území se nacházelo na přední straně brázdy v střední troposféře, která se poměrně rychle přesouvala během dne směrem na východ (v odkazu je analýza modelu ALADIN).  Na její přední straně převládalo čerstvé jihozápadní proudění s rychlostmi k večeru nad 20 m/s v hladině 500 hPa. V souvislosti s touto brázdou postupovala přes střední Evropu studená fronta, která začala přecházet území České republiky v odpoledních hodinách. Před studenou frontou zesilovalo proudění již i v spodních hladinách troposféry, nad 15 m/s v hladině 850 hPa.  Před studenou frontou modely předpovídaly  vývoj pásma lability, avšak nikterak výrazného. To dokladují i sondáže z poledne, kde Praha i Prostějov vykazují jen velice malé hodnoty CAPE smíšené pro spodních 50 hPa. Naproti tomu večerní sondáž z Prahy-Libuše již vykazuje jak výraznější labilitu, tak i výraznější střih větru (nad 24 m/s v hladině 0-6 km a 9 m/s v hladině 0-1 km). Je důvodné se domnívat, že směrem na východ byl střih větru slabší ale hodnoty kolem 20 m/s v 0-6 km jsou již dostačující pro dobře organizované bouřky, zejména pokud je přítomná i výrazná labilita ovzduší.

Zajímavým momentem této situace mohlo být zvlhčení spodních hladin troposféry přeháňkou, která prošla danou oblastí odpoledne a taktéž přítomnost vlhké vzduchové hmoty, která nad územím ČR v ten den panovala. Síť synoptických stanic vykazuje pro termín 16 UTC v dané oblasti velice nízké rozdíly mezi teplotou a rosným bodem (kolem 2-3°C). V literatuře se přitom uvádí, že pro výskyt tornád je důležitá tak nízko položená kondenzační hladina, jak i výraznější střih větru v spodních hladinách troposféry.

Bouřka, která vyprodukovala tornádo, se vytvořila na čele menšího komplexu přeháněk a bouřek, které se odpoledne vytvořiliy nad územím Jižních Čech a postupovaly směrem na východ. Bouřka 40-50 km před Olešnicí  zesílila a za povšimnutí stojí, že tentýž den to byla jediná buňka, která dosáhla odrazu 60 dBz. Jako izolovaná bouřka zejména díky výraznému střihu větra přetrvala poměrně dlouhou dobu – téměř 3 hodiny.

Terénní průzkum, průběh tornáda


Vzhledem k závažnosti případu byl na místě proveden druhý den (25.8.) terénní průzkum Milanem Šálkem a Josefem Nekvapilem, který na to obětoval svůj volný čas a použil svůj docela schopný automobil. Při průzkumu nám velmi pomohl pan starosta města Olešnice PaedDr. Zdeněk Peša, který, přestože již značně unaven po téměř probdělé noci a dnu, kdy se opravdu nenudil, se nás ochotně ujal a ukázal nám trasu tornáda a způsobené škody. Ty již byly již do značné míry zlikvidované a střechy alespoň provizorně opravené. Po rámcovém seznámení s trasou jsme s Pepou provedli podrobný terénní průzkum, který nás docela překvapil. Důležité body jsme zaznamenali pomocí GPS a zanesli do této mapy.

Podle výpovědi svědků a terénního průzkumu byl průběh tornáda asi následující:

Kolem 18.30 SELČ zasáhla město Olešnice a okolí bouřka postupující od jihozápadu. Nebyla podle radaru příliš silná, nicméně podle amatérského měření v obci Rovečné (asi 3,5 km severozápadně od Olešnice) tam spadlo kolem 50 mm srážek (zatím nepotvrzeno). Po silném dešti, který zkropil Olešnici, byl  kolem 18.50 SELČ zpozorován nápadný levotočivý vír, který postupoval od jihozápadu k severovýchodu a začal působit škody na stromech a majetku obce a občanů. První ze zaznamenaných škod se týkaly ulámaných větví stromů západně od kulturního domu, jehož střecha to také trochu odnesla, tornádo pak postupovalo na ulice Dolní a Horní Vejpustek. Plechy ze střech byly odnášeny stovky metrů, jedna plechová střecha byla odtržena a převrácena na sousední dům (viz též obrázky škod pod textem). Škody byly spíše nespojité, bylo to popisováno slovy "jakoby ten vír přeskakoval". Doba působení tornáda v Olešnici se odhadovala na 5-10 minut, šířka při zemi byla odhadována na několik metrů, nanejvýše deset metrů.

Poté, co vír opustil ulici Horní Vejpustek, pokračoval dále kolem křížku (na mapě je lokalita u křížku označená jako Strom 2) na východ až severovýchod. Na polích nebyla jeho stopa příliš zřetelná, ale na mezích, kde se vyskytovaly nějaké stromy, bylo řádění víru velmi patrné, větve polámancých stromů byly odnášeny desítky metrů do pole. U místa, nazvané na mapě Pahyl, jsme s překvapením objevili, že vír ulomil břízu a odnesl nebo spíše odtáhl zbytek kmene cca 25 metrů na západ. Délka dráhy, po kterou byla bříza vláčena, byla určena krokováním a pomocí GPS a z absence jakýchkoli stop po těžké technice byla vyloučena možnost, že by byla bříza uklizena v rámci likvidace škod. V této oblasti byl zřejmě vír nejsilnější, viz další škody na porostech zde.

Dále na východ (v lokalitě Strom) přehradil tornádem vyvrácený a přelomený strom silničku (na snímku pan dr. Peša už telefonicky organizuje jeho uklizení), v blízkém lese už byly stopy řádění tornáda podstatně méně patrné, v lokalitě na mapě označené "Poslední větve" jsme viděli pouze čerstvě popadané větvě z modřínu, který rostl na okraji lesa a byl evidentně poněkud rozcuchaný. Od stromu, který přehradil silnic, vedla k rozcuchanému modřínu v trávě zajímavá stopa, jejíž původ jsme si dovolili přisoudit působení tornáda.

Už už jsme chtěli průzkum ukončit, ale pak nás oslovil pan František Novotný, který ze se z vlastního zájmu o tornádo zajímal (zajímal se i o nás, protože málokdy se vidí takoví dva blázni jezdící a běhající po krajině a fotící větve na poli) a mj. slíbil dodat další fotky i video. Zároveň sdělil, že tornádo možná působilo ještě u rozhledny na Zelenkově kopci (na mapce v pravém horním rohu), kde jsme skutečně ještě objevili polámané stromy u silnice (Pepa jako svědomitý řidič iniciativně uklidil větve z vozovky) a větve cca 30 m od polámaných stromů. Dále na východ už žádné stopy po tornádu patrné nebyly.

Níže jsou uvedeny další fotografie tornáda i způsobených škod. Co se týče síly tornáda, tak v Olešnici by asi odpovídalo kategorii F1, podle odvlečené břízy možná i F2. Délka dráhy byla ke stromu, který přehradil silnici, asi 2,4 km, k rozhledně kolem 3,5 km.

 © Jan Šafařík  © Jan Šafařík  © David Ostrý  © František Novotný

 

Zpracoval:  Milan Šálek, Tomáš Púčik