2013-06-27 17:00 UTC

Pavlíkov (okr. Rakovník)

tornádo

F0

2 min

Zpět

Tornádo (landspout) u Pavlíkovských vršků jižně od Rakovníka

Meteorologická situace

   Počasí 27. června 2013 bylo ovlivněno tlakovou níží nad Severním mořem a výškovou brázdou nad Německem. Při zemi se odpoledne prohlubovala mělká brázda nižšího tlaku. Konvektivní oblačnost se vyvíjela od cca 8 hod UTC a brzy vytvořila rozlitím svých vrcholů pod výškovou inverzí v hladině kolem 3 km kompaktní vrstvu oblačnosti, takže bylo po většinu dne zataženo.


Snímek družice MSG-2 pořízený ve viditelném spektru v 17:00 UTC

   Dle polední sondáže Praha Libuš byla kondenzační hladina kolem 1 km, horní hranice oblačnosti mezi 3 až 4 km.

    
Sondážní profil z Prahy - Libuše ve 12:00 UTC a mapa pole přízemního větru z 18:00 UTC

   Radarové odrazy se kromě Saska vyskytovaly převážně jen v Polabí a až v podvečer se tvořila oblačnost vykazující radarovou odrazivost na Kralovicku cca 20 km jihozápadně od Rakovníka postupující zvolna k severu a kolem 18:20 UTC zanikající. Pozice oblačnosti odpovídala nevýrazné linii konvergence v poli větru při zemi i v hladině 925 hPa.

       
Radarový snímek z 27.6.2013 17:00 UTC + detailní výřez (červený křížek na prvním snímku odpovídá poloze města Rakovník)


Pozorování tornáda (landspoutu)

   Tornádo - v tomto případě landspout, bylo pozorováno od Pavlíkova na Rakovnicku v prostoru Pavlíkova - vodárny

   Pozorování landspoutu zdokumentované snímkem z mobilního telefonu bylo oznámeno s téměř ročním odstupem panem Tomášem Zelenkou. Čas pořízení snímku je doložen diskuzí na jeho facebookovém profilu. Pravotočivý vír se postupně spouštěl k zemi, dle svědectví dosáhl až na povrch a může být považován za landspout. Doba trvání jevu cca 2 minuty. Podle doložené mapky byl pan Zelenka od víru cca 1,5 km. Terénní průzkum případných stop po kontaktu s povrchem země nebyl proveden.


© 2013 Tomáš Zelenka

     
Lokalizace místa výskytu v rámci ČR a Rakovnicka
© Seznam.cz, a.s.


Lokalizace pozice pozorovatele (B) a výskytu landspoutu (A)
© Seznam.cz, a.s.

   Tornádo resp. landspout se tedy vytvořilo pod oblačností bez radarových odrazů. Landspout je definován jako tornádo (tj. vzdušný vír, u kterého došlo ke kontaktu s povrchem), které však není geneticky spojené s bouřkovou mezocyklonou. Ze stejného dne byly také nahlášeny dvě pozorování tromb (bez kontaktu s povrchem) z Pardubicka ze 16 UTC. Také v této oblasti nebyla žádná radarová odrazivost. Další tromby byly pozorovány v polském příhraničí a v Sasku u Drážďan – viz databáze ESWD.

Zpracovali: RNDr. Jan Sulan, ČHMÚ & Tomáš Prouza, AMS - o.s.