2005-06-15 13:30 UTC

Podbřezí (okr. Rychnov nad Kněžnou)

tornádo

F0

5 - 10 min

Zpět

Tornádo u Dobrušky

  Na toto tornádo nás jako první upozornila redaktorka iDnes, Lucie Jánská. Následně jsme kontaktovali prvotní zdroj informací a snímků, pana Václava Kavana. Tornádo se vyskytlo před 16. hodinou mezi obcemi Podbřezí a Bílý Újezd nedaleko Dobrušky, viz. mapa. Úplné svědectví pana Kavana a další zaslané snímky jsou připojeny níže. Informace k tomuto případu shromáždil Ing. Zdeněk Mrkvica z pobočky ČHMÚ v Hradci Králové, jeho zpráva je uvedena samostatně níže. Vzhledem k tomu, že zatím nevíme o žádných škodách, které by toto tornádo způsobilo, klasifikujeme jej jako F0.

Popis výskytu od V. Kavana:

"Pole mezi obcemi Podbřezí a Bílý Újezd a to po obou stranách silnice mezi obcemi. Abych byl konkrétní. Kolem 15.30 jsem se vracel domu, směrem od Dobrušky. Při výjezdu z Chábor jsem uviděl nad polem a lesem za zmiňovanou obcí jakýsi trychtýř z mraku. Ještě jsem si pomyslel, ze ten mrak vypadá jako tornádo. Ale byl to jenom trychtýř bez nohy... Cca za 5 minut jsem byl doma v Podbřezí. Venku mezitím začal silný déšť. S manželkou jsme byli na balkóně a sledovali přívaly vody, když jsme uviděli ten úkaz, troufám si říct jako laik, že regulérní tornádo. I když malé. Na Váš dotaz musím odpovědět, ze ano, noha či větrný vir se dotýkal země. Jezdil po poli (nebo to je jenom louka???) a vysával zpět vodu do asi desetimetrové výše. I z té vzdálenosti cca 1 km, ze které manželka fotila, to bylo naprosto zřejmé. Cela událost trvala mezi 5 až 10 minutami, potom jako by se noha tornáda šroubovitým pohybem zatáhla do trychtýře. Potom následovalo ještě několik malých vysunuti, ale již nedosahovalo k zemi a bylo slabší. ...

... Svědků musí být více, protože kolem jelo po silnici dost aut. A i když byla silná průtrž, museli to vidět, protože to jezdilo tak do 100m od silnice. ...

Přeji Vám pěkný den!

P.S. Prosím, uveďte jako autora fotografii Klárku Kavanovou. Já jsem je už jen přeposílal svým kamarádům. A tuhle skvělou babu na mateřské dovolené tenhle záchvěv slávy určitě potěší!

       


 © 2005 Klára Kavanová

Zpráva Ing. Zdeňka Mrkvici:

V uvedené oblasti se během půl hodiny vyskytlo prokazatelně jedno tornádo (chobot se dotýkal země) a jedna tromba (chobot se země nedotkl). Tornádo se vyskytlo blíže obce Podbřezí časově dříve, okolo 15.20 minut. Doba trvání tornáda je odhadována mezi 12 až 15 minatami. Svědci kteří viděli působení tornáda na zemi jsou Ing. Ondřej Sovák , Jaroslav Tacík a Václav Kavan. Zejména pan Ing, Ondřej Sovák parkoval s autem od působení tornáda na zemi přibližně 100 metrů, při výpovědi uváděl že větrný vír zvedal ze země vodu a trávu do výše přibližně 15 metrů, pak to co bylo zvednuto ze země padalo zpět na zem. Oblast zasažení uváděl pás široký přibližně 15 metrů a délku působení na zemi okolo 100 metru. Tyto informace potvrzuje pan Jaroslav Tacík s fotografii působení na louce, byl se tam osobně podívat a současně s mapu zasažení. Ihned po rozpadu tohoto tornáda vznikla na jiném místě tromba, doba po kterou byla tromba vidět odhadují svědci na 5 minut. Škody nebyly hlášeny žádné ani při působení tornáda ani při působení tromby. Hlavní důvod byl zřejmě v tom, že působení tornáda na zemi bylo v prostoru louky.

Svědci:
Paštová Irena, Pašta Jiří ( syn paní Paštové ) – v Podbřezí – nafocené obrázky předali na disketě
Cvejn Josef – z Dobrušky – informace na CD ( video )
Kavan Václav - z Podbřezí – fotografie 13x
Chmelař Jakub - z Dobrušky – video + foto
Cvejn Milan – z Dobrušky – foto
Tacik Jaroslav – z Dobrušky – foto, mapa, foto zasažení louky
Ing. Sovák Ondřej – svědectví, byl nejblíže zasažení tornáda
Stodůlková Věra – svědectví – z Podbřezí
Cvejnová Renata- svědectví – z Podbřezí


Zpracoval: Ing. Zdeněk Mrkvica, ČHMÚ