default

1119-07-30 16:00 UTC

Praha - Vyšehrad

tornádo

F3 - F4

? min

Zpět

Tornádo nad Vyšehradem

"Dne 30. července ve středu, když se již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi pevnou zeď, a tak - což jest ještě podivnější zjev - kdežto, obojí strana, přední i zadní, zůstala celá a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší a dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoliv zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše co jí stálo v cestě."

Kosmova kronika česká. Ed. M. Bláhová, Z. Fiala; překl. K. Hrdina (rev. M. Bláhová, Z. Fiala ). Svoboda, Praha 1972 (Cz). Kniha 3., kap. XLV, str. 190-191

Anno dominice incarnationis MCXVIIII. III. kal. Augusti (Jul.30), feria vero IIII, cum esset iam inclinata dies, ventus vehemens, immo ipse Satan in turbine ab australi plaga repente irruens super solarium duccis in urbe Wissegrad antiquum murum et eo firmissimum funditus subvertit; et inde magis - est admirandum - ex utraque parte, anteriori et posteriori, integra et inconcussa manente medietas palacii solo tenus est eruta, et cicius, quam tu festucam frangeres, trabes inferiores et superiores cum ipsa domo impetus venti fregit in frusta et dispersit. Fuit autem hec tempestas adeo valida, ut quacumque parte incubuit, huius terre silvas et arbores plantatas et cetera sibi obstantia suo impetu prostravit.

Die Cronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Hrsg. B. Bretholz, MGH SRG NS II. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1923 (La) LIB. III, CAP. XLV. p. 219

Zde není vůbec žádných pochyb o tom, že Kosmas líčí výskyt tornáda. Je to tak vůbec první známý popis tornáda na našem území. Pro vyhodnocení síly tornáda je nyní nutné zjistit, jak robustně byl palác postaven...