2000-07-08 15:00 UTC

Přestavlky (okres Přerov)

tornádo

F1

? min

Zpět

Tornádo 8. července 2000 u obce Přestavlky, okres PřerovVýsledky šetření škod silným větrem v obcích Přestavlky a Stará Ves u Přerova ze dne 8. července 2000

RNDr. Milan Šálek () , ČHMÚ, regionální pobočka Brno, 27. července 2000

První zpráva o neobvyklých škodách silným větrem se k nám dostala díky elektronické poště přes pana Michala Geryka, jehož sestra, paní Ludmila Tšponová z Přestavlk podala informaci o silné vichřici spojené s bouřkou a silným deštěm, která se přehnala přes obce Přestavlky a Stará Ves, jež se nalézají asi 8 km jihovýchodně od Přerova, kolem 17. hodiny SELČ. Škody větrem byly značné a byly v poměrně úzkém pásu kolem 10-20 m. Vítr ničil střešní krytinu a některé stromy doslova ukroutil. Kusy střešních krytin (hlavně plechů) byly nalezeny několik set metrů na východě na kopci v poli.

Další informace zjistil telefonicky Dušan Židek z pobočky ČHMÚ Ostrava a na místě Milan Šálek a Bohuslava Marková z pobočky Brno. Dle svědků, k nimž patřil zejména pan Skácel a paní Skácelová (starostka obce Přestavlky) přišla k obci dne 8.7. kolem 17.00 silnější bouřka se silnějším deštěm, který trval několik minut, poté výrazně zeslábl až ustal a posléze jej následoval silný vítr, popisovaný spíše jako větrný vír, který poškozoval střechy a stromy. Vír přešel jižní část obce Přestavlky, poté se prudce stočil doprava na jiho-jihovýchod a zasáhl jižnější část obce Stará Ves. Tamější starosta, pan Darebníček, popsal jev jako velmi krátkodobý (do minuty), škodu působící vír (nebo víry), ale bližší popis nebyl schopen uvést. Vír poté pokračoval směrem na jihovýchod, kde zřejmě poškodil stromořadí u silnice a posléze zřejmě zanikl.

Přibližná trasa víru je zobrazena na mapce. Tečkovaně je znázorněna pouze předpokládaná trasa (část trasy vedoucí kolem Bochoře do blízkosti obce Přestavlky je spíše hypotetická a navíc není jasné, zda se zde vír dotýkal země). Mezi obcemi Přestavlky a Stará Ves navíc nebyly zjištěny žádné škody (jednalo se o pole, mezi oběma obcemi navíc porostlé vzrostlým obilím). V obci Stará ves poškodilo tornádo několik střech.

Podle popisu pana Skácela a paní Skácelové lze usoudit, že se jednalo o levotočivý vír. Škody, jak bývá u těchto případů obvyklé, byly velmi nespojité - u budovy, které to odneslo podstatnou část střechy, stál téměř netknutý dům.

Velmi překvapivou skutečností bylo, že kolem obou obcí, kde létaly vzduchem kusy střech a stromů, nebyly pozorovány žádné stopy na vzrostlém (!) obilí, a to i v místech vzdálených např. 20 m od poškozených budov či stromů.

Zřejmě nejdůležitější svědek, pan Vladimír Dvorský, který se nacházel na vyvýšeném místě s výhledem (u kóty Holý kopec), v té době viděl sloup spojený s bouřkovou oblačností, který se nacházel ve směru k Přerovu a přesunoval se směrem k jihu až jihovýchodu. Na pravém okraji za směru pohledu (na levém ve směru postupu tornáda) spatřil tři víry, které byly podstatně menší. Poté začal silný déšť, který na chvíli znemožnil pozorování. Posléze bylo možno vidět, jak větrný vítr zasáhl obec Přestavlky. Pan Dvorský nevěnoval tornádu další pozornost a pln obav se rozjel ke svému domu, který byl velmi blízko trasy tornáda.

Podle ohledaných škod a dostupných svědectví je možno konstatovat, že škody silným větrem dne 8. července 2000 v obcích Přestavlky a Stará Ves způsobilo tornádo o intenzitě F1, u něhož se v určitý okamžik vyskytovaly podružné víry.

Snímek z družice Meteosat z 15:00 UTC (kanály VIS+IR) (130 kB)

Animace radarových snímků 13:00 až 17:00 UTC (907 kB)

Michal Geryk, Přerov (e-mail z 10. července 2000 08:50)

Podle telefonického sdělení mé sestry se nad obcí Přestavlky, kde ona bydlí, přehnala v sobotu 8.7.2000 kolem 17. hodiny (přesný čas bohužel nevím) silná vichřice spojená s bouřkou a silným deštěm. Došlo k velkým škodám, mnoho střech bylo částečně nebo i zcela poškozeno (viz foto Michal Geryk), spadla celá čelní stěna jedné stodoly, mnoho stromů popadalo, několik hodin nešel elektrický proud. Postižen byl pás asi 100 m široký, který se táhl ve směru zhruba od západu k východu. Mimo tento pás nebyly žádné škody (pouze v sousední vesnici Stará Ves prý byly nějaké škody). Stromy byly doslova spirálovitě vyrvány, pouze spodní kmeny zůstaly. Kusy střešních krytin a plechů byly nalezeny několik set metrů na východě na kopci v poli. Někteří svědci prý viděli vír (i víry) táhnoucí se z mraků směrem dolů, podobného vzhledu jako tornádo (tromba). Sestra s rodinou nic takového neviděla, pouze slyšela hrozný rachot. Její dům byl asi právě blízko okraje tohoto víru, spadlo jen pár tašek ze střechy. V Přerově, kde bydlím, bylo slyšet pouze hřmění na jihu, chvíli lilo a padaly malé kroupy. Vítr mírně zesílil až pozdě večer a zvolna se ochlazovalo.