default

1885-07-15 13:30 UTC

Provodov - Spyta (okr. Náchod)

tornádo

F?

? min

Zpět

Z historických záznamů:

"Píše se nám z Provodova: Dne 15. července t. r. asi o půl 4. hod. odp. zvěstovaly hrozivé mraky od zapadu, že po dlouho trvajícím suchu dostane se krajině naší deště nebo krupobití.Na nejkrajnější hranici černého mraku utvořil se jiný, černější mráček visící na mračnech okolnícha prodlužoval se postupem deště od Jaroměře k České Skalici. U lesa „Rousina" dosahoval mráček v chobot prodloužený již země a pohyby hadovitými vyvracel na cestě své vše, co mu v cestu přišlo, jako zejména v obci Spytě. V poli za Domkovem přetrhl se chobot ten a „větrná smršť" uchopila povoz s koňmi zde meškající, rozbila úplně některé části jeho, odstrojila koně nadobro a odhodila vše na 50 kroků daleko. Vozka na hlavě povážlivě zraněn, musel býti do nemocnice odvežen.

 
Zdroj: Národní listy ze dne 23.7.1885, Národní knihovna ČR
 
Zpracovali: Zbyněk Černoch, RNDr. Roman Volný
Datum: 1. října 2018