default

1880-07-06 16:45 UTC

Pustějov (okr. Nový Jičín)

tornádo

F?

? min

Zpět

Z Pustějova došly nás tyto dvě zprávy:

V Krajině Kravařské byl 6.července velký vichor. Po velikém předpoledním vedru klesl k 11. hod. tlakoměr neobyčejně hluboko. Vedro bylo mírněno velikým větrem. Tři rozličné vrstvy mračen křižovaly povětřím. K 6. hodině počal déšť na severozápadě, o 3/4 7 vystoupilo na jihozápadě mračno obloukovitě skoro černé, za ním následovalo ještě několik ušších a bledších. S ohromnou rychlostí přihnalo se hrozné povětří - větrný sloup. Na polích jest škody velmi mnoho, nejvíce na kobzolích a zelí, oboje jest pozulámáno. Stromy na 2 stopy hrubé jako stébla polamány, střechy odkryty, lesy vyvráceny. Od roku 1863 nebylo takové hrůzy. Obilí po bouřce leželo na zemi, ale zdvihá se, ze stromův nejvíce topole a hrušky polámány.

Druhá zpráva zní takto: Vichor 6. t. m. byl tak silný, že vyzdvihl nějaké děvče krávy pasoucí a kus cesty nesl, jiné lidi i krávy do příkopu smetl.U některého sedláka nemohly husy se skrýti, a šindel po dvoře lítající několika husám hlavy docela pozurážel. No mnohém poli zelništi zůstaly "hluby" (košťály) státi, hlávky s pole smeteny. V Pustějově šel větrný sloupprávě středem vsi, jenž utrpěl nejvíce. Ač nebyl ještě večer, nastala předce úplná tma bleskem osvětlená. I kroupy padaly.“

 

Zdroj informací:

Opavský týdeník 17.7.1880, Národní knihovna ČR


Zpracovali: Zbyněk Černoch, RNDr. Roman Volný

Datum: 30. září 2018