default

1876-08-03 14:00 UTC

Roudnice (okr. Litoměřice)

tornádo

?

? min

Zpět

"V sobotu o 4 hodině odpoledne strhla se z nenadáni na náměstí v Roudnici (v Čechách). kde se právě výroční trh odbýval, strašná vichřice, která mnoho škod spůsobila. Beze všech předcházejících úkazu počala pojednou směrem od jiho-východu a k severo-západu vířiti tak zvaná smršť (větrný sloup) přitahujíc vše ve svůj zhoubný kruh, co ji bylo v cestě. Velká část kramářských bud byla rozmetena a jednotlivé jich částí lítaly jako plevy po náměstí mezi poděšeným lidem, při čemž pres 10 osob lehce a jeden stařec těžce zraněni byli. Lehčí zboží jako: kazajky, klobouky, čepice a jiné šatstvo vyhozeny byly na 100 metrů do povětří, lítajíce z větší části přes zámeckou střechu, ba i přes věž do parku, kde zůstaly na vysokých stromech viseti aneb zaneseni byly až do Labe a na druhý břeh. Všeobecný zmatek, jaký při tom nastal, lze si pomysliti. Podivno jo, že těsně vedle dráhy smrstě ani větérek nezavál a všechno zboží na svém místě zůstalo. Nejlépe se při tom vedlo — psům, neboť mezi jiným také byl rozmetán krámek uzenárský."


Zdroj informací:

Moravská Orlice 3.8.1876, Národní knihovna ČR


Zpracovali: Zbyněk Černoch, RNDr. Roman Volný

Datum: 30. září 2018