2002-07-13 15:00 UTC

Sázava (okres Kutná Hora)

tornádo

F1

5-10 min

Zpět

13. 7. 2002, tornádo nad městem Sázavou, přívalové srážky v Choceradech a okolíO těchto případech jsme se dozvěděli díky několika e-mailům, které nás na možný výskyt tornáda či tornád v oblasti Chocerad a města Sázavy upozornily. V oblasti Chocerad chybí přímé svědectví, které by výskyt tornáda naznačovalo či potvrzovalo, a většina škod je dle průzkumu provedeného na místě kolegy z Ústavu fyziky atmosféry (Dr. Pešice, Mgr. Potužníková, Dr. Řezáčová) spíše způsobena downburstem či microbursty, resp. přívalovými srážkami. Naproti tomu o výskytu tornáda nad městem Sázava není pochyb, zde je výběr informací, které k tomuto případu zatím máme:


Jako první nás na tornádo nad Sázavou upozornil e-mailem pan Luboš Děťátkovský, který sice jev sám neviděl, avšak z našich www stránek věděl, že se o tyto jevy zajímáme.Na základě informací od pana Děťátkovského nám o pár hodin později posílá svou zprávu první přímý svědek jevu, pan Pavel Varga:

From: "Varga Pavel" <pavel.varga@kavalier.cz>
To: <setvak@chmi.cz>
Subject: Tornádo
Date: 17. července 2002 12:49

13.7.2002 okolo 17.00 hod. jsem pozoroval tornádo v katastru obce Sázava, okres Benešov u Prahy. Doba pozorování cca 10 minut.Sjelo po horizontu z kopce do údolí (po sobě zanechalo průrvu v lese v šíři 20 m), těsně minulo dvě budovy, vzalo ještě několik vzrostlých stromù a úkaz skončil na hladině řeky asi 300 m od mého stanoviště.

Pavel Varga27.7. jsou tyto informace doplněny a upřesněny na základě osobní návštěvy (Setvák) - především panem Vargou, zde je momentální představa o průběhu jevu:

Přesný okamžik vzniku tornáda není znám, pan Varga si jevu všiml až na základě hluku, který tornádo způsobovalo po doteku se zemí v lese pod první serpentinou na silnici ze Sázavy do Nechyby. Stromy zde byly částečně vyvráceny, ale především ulámány či ukrouceny, na zemi ležely chaoticky (s převládajícím směrem k jihu). Pozoruhodné je, že tornádo postupovalo od severu k jihu, zatímco jednotlivé bouřkové buňky v oblasti šly přesně naopak, k severu. V této fázi tornádo mělo tvar kužele, rozšiřujícího se směrem vzhůru, cyklonálně rotujícího, přičemž u země bylo téměř kolmé, od určité výšky pak bylo silně skloněno směrem k západu. Vyšších částí tornáda si pan Varga nevšiml. Šíře stopy v lese je kolem 50 metrů, délka polomu kolem 150 až 200 metrů. Kolem tornáda kroužily ve velké výšce větve, spirálovitě vynášené směrem vzhůru. U řeky tornádo buď zesláblo nebo se nedotýkalo země, neboť nedošlo k poškození žádné z budov či stavení, v jejichž blízkosti tornádo prošlo. Poblíž těchto objektů přesto byly ulámány vzrostlé stromy či jejich větve - tornádo se zde mohlo pohybovat v určité výšce nad zemí. V této fázi bylo slyšet značný hluk vibrujících plechů. Po přechodu řeky se tornádo stočilo k východu a dále zesláblo, škody podél řeky jsou již jen sporadické. K rozpadu tornáda došlo náhle, s nástupem srážek. Doba pozorování jevu panem Vargou je odhadována v rozmezí 5 až 10 minut.

Pan Hrůša z místní trafostanice pozoroval jev zřejmě v jeho závěrečné fázi, kdy jeho průměr odhadoval na 20 m a výšku kolem 30 m, v této fázi již vír nepokračoval směrem vzhůru (nebyl propojen se spodní základnou oblačnosti). Dobu výskytu odhaduje až k 18. hodině, dobu svého pozorování odhaduje pod 5 minut. Stejně jako pan Varga popisuje cyklonální rotaci víru a jeho zvláštní doprovodný hluk (spíše vyšší tóny a určité vibrace).

Podle dalších útržkovitých zpráv (svědci zatím nebyli zastiženi) mělo tornádo v jednom okamžiku výrazně ztmavnout (nabráním vody při přechodu řeky?), byl krátce pozorován ještě jeden menší vír vpravo (z hlediska postupu tornáda) od hlavního tornáda, který se s hlavním tornádem posléze spojil. Tornádo mělo být pozorováno i ze vzdálenějších obcí kolem Sázavy (do 10 až 15 km ?), což by naznačovalo jeho značnou výšku.

Přibližná dráha tornáda je v této mapce, případným dalším svědkům budeme vděčni za její upřesnění:
(zpracoval Martin Setvák, )