default

2004-06-09 14:15 UTC

Seninka (okr. Vsetín)

tornádo

F1 ?

10 min

Zpět

Downbursty a tornádo na Vsetínsku

Dne 9. června došlo k mnoha škodám nejen na Olomoucku, ale též na Zlínsku a Vsetínsku. Následující popis poslal pan Emil Březina z Hvězdárny Vsetín (velmi děkujeme), který obětavě mapoval škody v oblasti jižně od Vsetína. Citujeme úryvky z dopisu:

"Prohlížel jsem nějaké polomy v Senince a už tam to vypadalo podezřele - našel jsem oblast s chaotickym polomem a zvláštní stopy v trávě. Asi nejdůležitější ze Seninky: mluvil jsem se dvěma svědky a ti se zmiňují ze viděli něco, co se podobalo víru (zmínili se o tom sami). Druhý den jsem se od kolegy dozvěděl o škodách v obci Lačnov (zhruba 10 km jižně od Seninky), Rovněž tam jsme provedli hrubý průzkum a vypadá to více než zajímavě:

1. polom v lese ve tvaru pasu zhruba 700 - 800 m dlouhý při šířce mezi 50 - 80 m.
2. na tento pás navazuje oblast škod, které, řekl bych, se podobají působení podružných savých vírů - stržená tepelná izolace ze střechy bývalého kravína, přenesená na vzdálenost až kolem 200 m (upozorňuju však, že se jednalo o pěnový polystyrén, tedy extrémně lehký materiál).
3. Na čáře spojující místní hřbitov (poškozené náhrobky) a kravín je stržené plechové pokrytí střechy na malé bytovce - tři objekty vedle sebe: rodinný dům s taškovou střechou - částečně poškozeno, zmíněná poškozená střecha na bytovce, zcela stejná bytovka vedle nepoškozena. Vzdálenost mezi těmito objekty nepřevyšuje 15 - 20 m.
4. Hned za hřbitovem prakticky nedotčený lesík, za ním, v dalším lesíku, malá oblast (desítky metrů) s chaotickým polomem. Ty polomy se patrně táhnou dál, jenže bohužel není v mých silách je prozkoumat celé.

Dále jsme projížděli oblast Bratřejov, Pozděchov, Prlov. V Bratřejově (přesněji na hranici Bratřejov - Pozděchov) to vypadá na kapitální downburst: zpočátku stromy vyvrácené proti směru postupu bouře (tj. špičky vývratů směřují přibl. k severu) o několik set metrů dále (v oblasti 'Na Mezných') je již směr vývratů/polomů stočen o 90 stupňů (špičky stromů směřují k východu). Jsou zde poškozené střechy na budovách.

V Pozděchově jsme získali 'korunního svědka' p. Žišku - ze všech měl jednoznačně nejlepší výhled na čelo této bouře - nacházel se na vrchu 'Hradiště' ve vzd. asi 4 km od vrchu nad Seninkou. Poté, co jsem se ho zeptal odkud bouře přicházela, a co jej na ní zaujalo, bez zaváhání odpověděl, že ze severu a hned se zmínil o rotaci - řekl zhruba toto: 'šlo to od severu a točilo se to', dobu jedné otáčky přitom odhaduje na cca 10 sekund. Uvádí anticyklonální rotaci, v čemž se shoduje s těmi svědky ze Seninky. Dobu příchodu bouře odhaduje na 16:15 SEČ.

Co se týká dalších svědeckých výpovědí: jedna svědkyně z Lačnova uvádí, že viděla něco jako tmavý trychtýř, ale nevšimla si, že by rotoval (příchod bouře přibližně kolem 16:30 SEČ). Ostatní svědkové (kolem 7 lidi) uvádějí v podstatě stejnou verzi: silný vítr spolu s velmi silnými srážkami (kroupy prakticky neuvádějí nebo jen malé). Důležitý mezi těmito svědky je bezpochyby p. Pavela z Lačnova, který v době příchodu bouře pracoval přímo v areálu bývalého JZD (viz výše - poškozený kravín). Uvádí že materiál ze střechy byl strhán a částečně odnesen, ale je si jistý, že nijak ve vzduchu nekroužil. Je ovšem třeba podotknout, že toto pozoroval otevřenými dveřmi garáže kde pracoval a nabízí se otázka, jak dobrý a daleký měl výhled.

Ještě poznámka k terénu. Ten je zde až extrémně nepřehledný, zalesněný a vesničky se ve valné většině nacházejí v údolích. Skutečně jediný (samozřejmě z těch, se kterými jsme mluvili, kdo měl dobrý výhled na bouři je výše zmíněný p. Žiška.

Pochopitelně jsme se intenzívně poptávali jestli někdo bouři nenatáčel/nefotil, ale bohužel bez výsledku. Fotografoval jsem ovšem škody (naneštěstí digitál nebyl po ruce) - snímky zatím nemám. Soupis polomu není ani zdaleka kompletní, ale v tomto terénu by to byla práce na měsíc.

Tak nevím, já osobně se domnívám, že alespoň v okolí Lačnova se zřejmě vyskytlo buď tornádo nebo gustnado. Část škod, např. v tom Bratřejově, ovšem patrně byla způsobena downbursty. Možná že se jedná o podobný případ jako v minulém roce v Halenkovicích.

Mimochodem musím velmi poděkovat svému kolegovi Mariánu Trlicovi, který mě upozornil na škody v Senince i Lačnově a našemu p. řediteli, který mě na tato místa ochotně zavezl naším služebním automobilem."


Podle podkladů Emila Březiny zpracoval: Milan Šálek, ČHMÚ