default

1869-05-08 00:00 UTC

Smolnice (okr. Louny)

tornádo

?

? min

Zpět

Informace ze záznamů v kronice obce Smolnice:

"Dne 8.května 1869 snesla se nad krajem bytinským slabá bouře bez větru. Po bouři povstal za vsí od Židovské rokle otáčivý vichr v šířce asi deseti sáhů – tak silný, že rozmetal hradební zdi, zdvihal střechy, vykroutil stromy i s kořeny ze země, vůz s klestí zahnal ze dvora asi 20 kroků ke stodole a tam jej převrhl, v jednom stavení ztrhal okna i s rámy a rozházel v místnosti nábytek. Tašky kroužily vysoko ve vzduchu jako holubi a byly zanešeny na 2 km od obce. Stopy vichru zmizely na Bytinách až u státní silnice. Na štěstí nebyl nikdo poraněn a zajímavo je, že v hoření polovině obce bylo při tom úplné bezvětří."

 

Zdroj:

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní okresní archiv Louny


Zpracovali: Zbyněk Černoch, RNDr. Roman Volný

Datum: 30.září 2018