1993-07-16 16:15 UTC

Spálené Poříčí (okres Plzeň)

tornádo

F1 (F2?)

5-8 min

Zpět

Tornádo ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku dne 16.7.1993
49.61 13.62 cca 18.15-18.30 UTC nad městem 5-8 minut F1-F2?


Tento případ je ještě z doby, kdy nebyl prováděn cílený průzkum následků bouří a kdy informace o podobných jevech většinou přicházely se značným zpožděním. V tomto případě bouře zasáhla městečko a neušla pozornosti denního tisku: 22.7. vyšel článek v Plzeňském deníku a obdobnou zprávu otiskla s desetidenním skluzem Mladá fronta. Podklady byly čerpány z údajů dobrovolného pozorovatele pana Perlíka, který je pak uvedl i v měsíčním výkazu pozorování srážkoměrné stanice. K události jsme se vrátili poté, co se na kontaktní adresy této internetové stránky přihlásil s nabídkou fotografií a informací pan Hodek. Další informace poskytli při návštěvě městského úřadu starosta pan Čížek a kronikář pan Tupý. Všem jmenovaným děkujeme!

Spálené Poříčí leží jihovýchodně od Plzně. Jeho obyvatele upoutal v podvečer mohutný bouřkový mrak blížící se od severozápadu. Tornádo se objevilo u Vlkova a zanechalo po sobě pás škod o šířce několika desítek metrů, který protnul na západním okraji města Plzeňskou ulici, zasáhl zahrady a stromy u říčky Bradava, jižní část města, pole a obecní les Pastviště, kde byl po cca 3 km ukončen.

Stržené střešní tašky v Plzeňské ulici vytvořily vrstvu silnou až 15 cm. Vyvrácené a polámané olše u Bradavy ležely ve směru k severovýchodu, tedy až 60 stupňů vlevo od postupu bouře (odhadnuto z fotografií padlých stromů a mapy). V zahrádkách tornádo rozházelo hromadu prken a tvárnice.

"Slepičárnu" přesunulo o 20 m. Větve z vysokých okrasných smrků byly nalezeny ve vzdálenosti 200 m.


 © 1993, Hodek © 1993, Hodek

Všechny tři snímky víru tornáda (včetně úvodního obrázku) jsou pořízeny z jihovýchodní části městečka v době, kdy vír postupoval přes pole k lesu Pastviště. Tam bylo zničeno asi tisíc kubíků dřeva.

Jak ukazují následující dva obrázky, byly polámané kmeny místy položeny dost chaoticky. U silnice na okraji lesa pásmo škod končí.

 

Naštěstí již byl v roce 1993 založen archiv digitalizovaných snímků z radaru Praha-Libuš. Na záznamu z termínu 18.15 UTC je vidět nad Spáleným Poříčím nepříliš nápadná buňka se zvětšenou odrazivostí, která se při svém postupu od Plzně podle subjektivního dojmu odklonila mírně vpravo od řídícího proudění. Ani při svém dalším postupu se ovšem nestala nijak nápadnou. V uvedenou dobu přes Čechy přecházela studená fronta okludujícího frontálního systému v ZSZ proudění s vertikálním střihem větru výrazným zejména ve spodních hladinách viz. hodograf .

Z podkladů shromážděných RNDr. Janem Sulanem () upravil Václav Dvořák ().Mapové podklady použité na této stránce jsou založeny na mapách GeoBáze ®, Prohlížeč Professional, společnosti Geodézie ČS, a.s.