2004-06-19 16:41 UTC

Srbsko (okr. Mladá Boleslav)

tornádo

F0

9 min

Zpět

Tromby a případné tornádo na Turnovsku

Hlášení a následnou upřesňující zprávu o výskytu tohoto jevu nám zaslali Vlastimil Brůček a Irena Hůlová z Prahy:

Datum a čas pozorování:18 hod 41 minut až 18 hod 50 minut dne 19.června 2004

Místo pozorování: v dálce jihozápadně od Turnova u rychlostní komunikace na Prahu mezi obcemi Příšovice a Březina nad Jizerou


© Geodézie ČS, a.s.

Doba pozorování: cca 9 minut

Popis celé situace: při zemi vane severozápadní až severní vítr o rychlosti do 10 m/sec, teplota +19°C při odjezdu z Turnova. Je oblačno. Po poledni turnovskem přešla osa nevýrazných přeháněk, nyní zůstává ve výšce jihozápadní proudění, ve kterém postupuje zvolna cirrová až CS oblačnost, pod ní mírně zvlněné SC oblačné shluky a jižně se udržuje pás kupovitých oblaků typu congestus, místy prorůstající do středních SC vrstev, ale netvoří cmb shluky ani pod jejich základnou nejsou patrny srážkové pruhy. V 18,41 hod pod cumulovou linií je patrný vznik oblačného chobotu, sahajícího nízko k zemi - zda skutečně dosáhl k povrchu na dálku nelze s určitostí sdělit. Po chvíli tento sloup zaniká a vpravo od něj je patrný po chvíli nový trychtýř, ale ten s určitostí k zemi nedosahuje. V dalších místech oblačného systému je vidět savý efekt vzestupných oblaků nízko nad povrchem, ale na nich není ani náznakově možno určit rotaci. Zhruba po devíti minutách celý úkaz končí a cumulová linie oblaků již netvoří nic z výše uvedených prvků.

Přibližné určení lokality-oblast Příhrazských a Žehrovských lesů cca 10 až 15 km od místa pozorovatele.

Povětrnostní situace: přechod vlnící se studené fronty v brázdě nižšího tlaku. Při zemi průník chladnějšího vzduchu, ve výšce tvorba vlnky v důsledku proudění od JJZ ve vyšších vrstvách atmosféry. Pozorovaný efekt paradoxně nevznikl na žádné výraznější přeháňce nebo bouřce. Dle radaru hlavní osa silných bouřek v tu dobu přechází daleko na jihovýchod v okolí Brna a Vsetínského kraje a pokračuje dále nad oblast JZ Slovenska.

Vzhledem k tomu, že nebylo možno jev nafotografovat , či natočit, pošlu následně alespoň nákres.

Ozývám se zhruba po týdnu,kdy jsem Vám posílal hlášení o tornádovém jevu nad Žehrovskými lesy JZ od Turnova. O dnešním víkendu jsem pátral po případných dalších svědcích a podařilo se. Předávám nyní následující výpovědi k jevu, který byl pozorován dne 19.června před 19.hodinou:

Svědek pan Mitaš, Příšovice č.p. 140 uvádí:
"Ve výše popisovanou dobu jsem se díval z okna a viděl jsem za všeňským kostelem jižním směrem od nás k lesům dva neobvyklé sloupy, spojené od země s mraky. Jeden širší a druhý úzký. Napadlo mne,že by mohlo jít o tornádo. Bylo pod mrakem jako na bouřku a večer u nás spadlo pár kapek deště. Bylo to úžasně neobvyklé a doposud jsem nic takového neviděl, trvalo to asi tak tři minuty" uvádí svědek Mitaš.

Následující den jsem se svou partnerkou Irenou Hůlovou projel celou oblast Žehrovských lesů ve směru Kněžmost-Branžež, Srbsko, Žehrov, Všeň, Turnov a pátrali jsme po případných škodách, které by takový jev, pokud dosáhl k zemi, musel napáchat. Nedaleko obce Srbsko (v mapě uvedené výše uprostřed - pozn. MS) jsme objevili polámané borovice a břízy v úseku zhruba 100 metrů. Zvláštností bylo, že stromy jevily kombinovanou orientaci pádu, některé i přes sebe.

Podařilo se nám kontaktovat rodinu Vrabcovou, která zde končila rekreační pobyt. Zde je jejich svědectví:
"Nad lesem se toho dne ukázal divný světlešedý sloup,vstupující do mraku. Mysleli jsme si, že asi hoří les. Vůbec nefoukal vítr, ale ten sloup se hadovitě měnil a vznášel se jakoby těsně nad lesem, občas se snesl níž a pak znovu do výšky až se po několika minutách jakoby vypařil ve vzduchu. Co to bylo nedokážu říci. Jakási vlnitá roura z mraku." Uvádí pozorovatelka spolu s partnerem.

Tolik doplnění svědectví k našemu předchozímu pozorování. Vše nasvědčuje tomu, že v popisované lokalitě přešla oblačnost ve které se vyskytly tromby, které částečně dosáhly až k zemskému povrchu a tudíž měly charakter tornáda. Zmapované škody jsou minimální, je předpoklad, že rotující trychtýřový oblak se vyhnul osídleným místům.

Autorům zprávy děkujeme za exaktní svědectví a následný průzkum v místě výskytu jevu. Vzhledem k tomu, že jednotlivá pozorování se navzájem shodují a doplňují, lze výskyt tromb, resp. tornáda (F0) považovat za spolehlivě doložený.


Podle podkladů zaslaných Vlastimilem Brůčkem a Irenou Hůlovou zpracoval Martin Setvák, ČHMÚ