default

1932-08-03 14:00 UTC

Suché Lazce (okres Opava)

tornádo

F2

? min

Zpět

 

Kronika Suché Lazce


Větrná smršť v Suchých Lazcích : Ve středu 3. srpna ve 3 hodiny odpoledne utvořil se nad lesy od Raduně trychtýř černého mraku, který se nesl k naší vesnici. Ve vesnici zničil několik střech, stodol a mnoho ovocných stromů a přešel ke Štítině, kde již škody nenadělal. Tento silný vířivý vítr postihl nejvíce obytný dům Ludvíka Kvieka číslo 89, jemuž odnesl celou střechu až na pole Frant. Žurka, podezdívka pod střechou a stěny domu byly tak popraskány, že strop v kuchyni se zhroutil. Bylo veliké štěstí, že dcerka chalupníkova odešla několik minut před zhroucením, neboť by ji to bylo zabilo.

Kviek má 5 měřic pole a dům měl ještě zadlužen. Úplně byly zničeny stodoly chalupníka Richarda Trubky a rolníka Jaroslava Plachkého, které vítr úplně rozříznul. Ve stodole měli již obilí, které zdivem a dřevem je vymlácené, znečištěné a mimo to pod sutinami těchto stodol byly i hospodářské stroje a nářadí, které jsou rovněž zničeny. Pekařovi Murovi Bohuslavu shodil vítr komín a poškodil pekárnu. Mimo to odnesena byla krytina s pěti dalších stodol. Obilí s pole i ovocné stromy byly vyvráceny i s kořeny a daleko odneseny. Škoda je značná. Na místě neštěstí dostavil se ihned okresní hejtman opavský dr. Michálek s prezidentem Slezské zemědělské rady Frant. Novákem,aby škody prohlédli a učinili disposice pro rychlou pomoc.

Dobový tisk - první článek


Ve středu minulého týdne vznikl nad lesy u Suchých Lazec vír, který se nesl k obci. Tu zachytil stavení Ludvíka Kwieka č. 89, které snad zničil úplně. Střecha jeho
byla po částech rozházena po poli, stropy bytu byly prolomeny, takže ubožák neměl ani se svými malými dětmi kde spáti. Vír pak postupoval dále. Zničil úplně stodoly
rolníků Richarda Trubky č. 45 a Jaroslova Plachkého č. 12. Stodoly byly větrem úplně přitlačeny k zemi, takže i stroje a nářadí ve stodolách se nacházející, je zničeno.
Pekaři Bohuslavu Murovy, který krátce před tím převzal pekárnu, byl větrem shozen komín a pec popraskala. Střechy řezníka Maixnera, Jos. Věntuss s j. byly poškozeny.
Opakovalo se tudíž v Suchých Lazcích to, co bylo před několika týdny v Milostovicích. Také tu je nářek postižených veliký, neboť mnohý měl ještě na domku dluhy a nyní
je bez prostředků a nemá ani na opravu poškozené budovy. Na místo neštěstí přijeli ihned okresní hejtman opavský vl. rada Dr. Michálek, president Slezské
zemědělské rady Fr. Novák a tajemník Dr. Kacíř, aby dali poškozeným pokyny, jak si mají počínati, aby se jim dostalo podpory z veřejných prostředků

Dobový tisk - druhý článek


Ze Suchých Lazců. Ve středu dne 3. srpna odpoledne byla navštívena naše obec zkázonosnou větrnou smrští, která způsobila velké škody. Pohroma započala prudkým nárazem
smrště na stavení p. Kvěka, kde strhla křidličnou střechu a rozházela ji po okolních polích. U šicího stroje seděla právě patnáctiletá dcera Božena Paláčková, která
uslyšela rachot, vyskočila a utekla. Sotva vyšla ze dveří, zhroutil se na tomtéž místě. Také 8letý synáček Kvěka zažil nezvyklé dobrodružství. Běžel před vichrem domů,
u zahrádky jej podebrala deska, kterou smršť vyzvedla a nesla jej ve vzduchu na 140 kroků daleko, kde dopadl šťastně na místo, zatím co zrovna za ním se v okamžiku
zhroutila těžká větev, utržená vichřicí. Pak přeskočila vichřice na zahradu p. Klemiše, kde pokroutila a srazila několik silných stromů a nedávno novou stodolu p. Trubky,
který měl v ní právě svou třetí úrodu, taktéž se zhroutila. Na další cestě padl síle vichřice za oběť komín v pekárně p. Můry, který právě zahájil svou živnost.
Pec pekařská taktéž byla roztržena a značná škoda i na kůlnách způsobena. Pak přeskočila vichřice na zahrady, až narazila na střechu pana Meisnera, kde rozházela krytinu
a poškodila krovy. S obnovenou silou opět řádila zhoubně v usedlosti p. Plachkého. Nově postavený senník se zvláště silným trámovím neodolal nárazu, a když zděné sloupy
se skácely, vír větrný opět zakroutil touto stavbou, která bezmocně zhroutila. Plachký, jenž se nacházel poblíž, celou silou se držel ve vějířích dveří do chléva, aby
nebyl stržen vírem, který jej také zachvacoval. Utrpěl při tom poranění na hlavě. Otec hospodářův, dojíždějící s pole, měl se co s koňmi též držet proti nárazům vichru.
Při všem tom nebylo lijáku a smršť řádila na sucho. Škoda, pohromou způsobená je velmi značná. Druhého dne dostavila se do obce komise s p. okresním hejtmanem Michálkem prohlédnout zústavené škody a zařídit potřebným pomoc od státu.