2003-12-15 03:30 UTC

Velké Hostěrádky (okr. Břeclav)

tornádo

F0

5 min

Zpět

Možné tornádo ve Velkých Hostěrádkách

Dne 15. prosince 2003 došly zprávy o údajném výskytu tornáda v obci Velké Hostěrádky, která se nachází asi 25 km jihovýchodně od Brna. Ve spolupráci s televizním týmem byl proveden terénní průzkum ještě týž den.

Povětrnostní situace

V severozápadním proudění kolem tlakové níže nad Pobaltím postupovala uvedeného dne v nočních a brzkých ranních hodinách přes Českou republiku k jihovýchodu výrazná studená fronta (viz též teplota a gepopotenciál v hladině 850 hPa), která přinesla četné přeháňky, většinou sněhové, v nížinách zpočátku dešťové. Na frontě se vyskytoval silný vítr, který kolem Brna dosahoval v nárazech rychlosti od 15 m/s v Brně-Žabovřeskách až po 26 m/s, zaznamenaných ve Velkých Pavlovicích. Ojediněle se vyskytly bouřky, i když elektrické výboje nebyly příliš četné. Fronta přecházela Brno a okolí mezi 4. a 5. hodinou SEČ (3-4 UTC).

Podle radarového pozorování (křížek ukazuje na místo, kde se vyskytly škody) zasáhla Velké Hostěrádky studená fronta v době kolem 4.40 SEČ (3.40 UTC), přičemž bylo možné na čáře fronty identifikovat nevýrazné konvektivní buňky asi 4 km severovýchodně a 15 km směrem na západ až jihozápad.

Výsledky terénního průzkumu

Milanem Šálkem (ČHMÚ) byl ve spolupráci se štábem televize Atlas proveden terénní průzkum a zmapovány škody. Je nutno říci, že byly očekávány spíše škody plošného charakteru na čele zmíněné studené fronty, neboť výrazné zesílení větru se vyskytovalo téměř na celém území republiky a bylo též úspěšně předpovězeno povětrnostní službou ČHMÚ. I když první zprávy byly provázeny termínem tornádo, byla na místě jistá skepse, mimo jiné též vzhledem k roční době.

Ve Velkých Hostěrádkách byly poškozeny střechy celkem sedmi domů, a to především na severozápadním okraji obce. Zpočátku byl charakter škod přisuzován orograficky zesílené húlavě na čele studené fronty, ale podrobnější průzkum charakteru škod a výpovědi svědků začaly klonit misky vah směrem k možnému tornádu. Je nutno říci, že jednoznačný závěr asi udělat nelze, neboť se ničivé zesílení větru objevilo ve velmi brzkých ranních hodinách, kdy většina obyvatel spala nebo se probouzela. Ranní tma pokročilé roční doby navíc vyloučila popis jevu provedený na základě vizuálního pozorování.

Charakter škod

Největší škody způsobil vítr na střešní krytině, což je vidět na níže uvedeném snímku. Charakter škod je možné posoudit ještě z dalších uvedených snímků:

     

Pro pravděpodobné vysvětlení jevu bylo klíčové svědectví JUDr. Ctibora Moravčíka, CSc., který se kolem 4.45 SEČ procházel venku se svým psem. Popsal blížící se hukot a pak další zvuky, které si nejdříve vysvětloval jako nějakou havárii na silnici. Pak začaly létat tašky a přišel vítr. Zajímavé je, že nebyly popisovány žádné významnější srážky. Dále popsal zvláštní efekt silného větru: V jeho krbu bylo naskládané a připravené dřevo částečně nasáto do komínu spolu s komínovou vložkou, která slouží jako uzávěr komínu pro dobu, kdy se krb nepoužívá. Tašky z jeho domu byly odházeny i z míst, která nejsou vůči silnému větru zvlášť exponována.

Je nutné uvést, že škody podobného charakteru se vyskytly ještě na jednom domě v na severozápadním konci obce Bohumilice, která se nachází asi 2,5 km jihovýchodně od Velkých Hostěrádek. Obyvatel onoho domu, ze kterého odlétlo několik tašek, popisoval též výsavné efekty. Šířka pásu škod byla asi 20 metrů a pokud se jednalo o tentýž jev, který zasáhl Bohumilice, mohla jeho celková dráha dosáhnout až 2-3 km.

Závěr

Uvedené škody je možné vysvětlit i místně zesíleným větrem na čele studené fronty (húlavou), ale pravděpodobně se jednalo spíše o krátký výskyt tornáda (či tzv. „gustnada“, tj. víru na čele studeného vzduchu). Jednoznačně však uvedený jev klasifikovat asi nelze.

Poděkování: Děkujeme občanům postižené obce za vstřícnost a poskytnutá svědectví, a to přes problémy, které jim ničivý vítr přinesl.


Zpracoval Milan Šálek, ČHMÚ