2010-08-27 06:40 UTC

Vratimov (okr. Frýdek-Místek)

tornádo

F1

ca. 1-2 min

Zpět

V pátek 27. srpna 2010 byl zaznamenán výskyt tornáda v ranních hodinách mezi 8:30 a 8:45 SELČ ve Vratimově na jeho jižním okraji (blížší lokalizace na Obr.1). Situaci z pohledu radarové sítě ČHMÚ je možné si prohlédnout na následující animaci v 5 min. kroku.

Během dopoledních hodin se začaly objevovat první zmínky hned na několika internetových serverech - např. Moravskoslezský deník, Novinky.cz a možná i jinde (zde je možné rovněž nalézt detailnější fotodokumentaci způsobených škod!). Informace o výskytu něčeho mimořádného byly telefonicky potvrzeny rovněž ze strany Centra tísňového volání v Ostravě kam se obraceli lidé přímo postižení touto situací, příp. další svědci.
Po prvních obvyklých pochybnostech se tento případ začal jevit ve světle zdokumentovaných škod (jejich rozsah a charakter) a zaznamenaných svědectvích zřetelněji a po zhlédnutí videozáznamu z této události již není pochyb, že se jednalo skutečně o tornádo s nejpravděpodobnější intenzitou F1.
Přestože se detailnější prohlídka postižené lokality nepodařila zorganizovat ihned, myslíme si, že i přesto přinesla zajímavé a snad i věrohodné informace k tomuto případu. Škody byly zaznamenány na 3 domech v ulici Okrajová (viz mapka - zdroj Mapy.cz) - pravděpodobná délka trajektorie postupu tornáda byla odhadnuta na cca 800 m a rovněž odhadnutá délka výskytu jevu mezi 1-2 minutami.
Detailnější informace k tomuto případu přímo na místě poskytl např. pan Šinkiřík, jenž popsal vertikálně rotující vír postupující přes poškozené domy (za absence srážek).
K dalším svědkům, jimž tornádo přímo poškodilo domy, patřili paní Pavlína Mitrengová a pan Vladan Kotschi. Událost popsali následovně:

V pátek 27.8.2010 okolo 8.30 hod SELČ se v oblasti vyskytla velmi intenzívní přeháňka se silným větrem a nízkou základnou oblačnosti. Okolo 8.45 hod. přeháňka náhle ustala, „rozjasnilo se“ a z jižní strany byl vidět vertikálně rotující vír, který se blížil k výše uvedenému domu. Vír (tornádo) bylo v průměru 5–10 m široké. Jeho průchod byl doprovázen silným hukotem (k dispozici možná bude cca 4s videozáznam z mobilního telefonu, na kterém je patrný silný rotující vír). Jev pozorovali 30 až 40 vteřin a potom se schovali do domu, protože je začali ohrožovat létající plechy, dřevo, krytina a další předměty.
Popis výskytu tornáda potvrdili a doplnili i další svědkové z bezprostředního okolí, kteří byli přítomni v době průzkumu na zahradě domu paní Mitrengové a pana Kotschi.

Způsobené "jen" (naštěstí!) materiální škody

První výskyt škod byl zaznamenán na nedalekém zalesněném remízku kolem potoka. Remízek je široký kolem 30 m a tvoří jej zpravidla starší a vzrostlé listnaté stromy. Škody byly patrné ve všech úrovních stromů. Byly polámané i velmi silné větve, jeden vzrostlý strom byl vyvrácený ve směru postupu tornáda. Jižně od lesa je pole bez vegetace. Na poli ani dále v blízkém okolí nebyly nalezeny žádné stopy po škodách. Mezi remízkem a poškozenými domy v Okrajové ulici je louka s nízkou trávou na které je patrný postup víru (viz fotografie).

     

Významné škody byly zaznamenány na 3 rodinných domcích a okolních stavbách (zejména střechách). Střechy byly z větší části zcela zničené (vytrhaná krytina a desky) a zbylé konstrukce střech jsou evidentně nadzvednuté. V poškozených domech jsou rozbitá některá okna a poškozeny jsou rovněž plastové přístřešky a zástěny u budov. Škody zaznamenány i na stromech a keřích v zahradách. Vedle poškozeného rodinného domu je na dřevěném přístřešku ve střeše zaseklý kus střešní krytiny.V těsném sousedství trajektorie postupu tornáda a poškozených domů (asi 5 m) zůstala zcela nepoškozena velká dřevěná chatka.

Dále vír postupoval neobydlenou části po poli, louce a cestě. Téměř na konci zaznamenané trajektorie na ulici Adámkově je vedle betonového sloupu vedení elektrické energie vyvrácena skříňka elektrického odběrného místa. Poslední zaznamenané škody jsou v v přilehlém lesíku u Adámkovy ulice. Škody na stromech ve dvou pásech v různých výškách.

 

Na serveru Moravskoslezský deník.cz seobjevilo rovněž video z této události, které bez jakýchkoliv pochyb dokumentuje skutečné tornádo. Autorem záznamu je pan Jozef Kubaszek a můžet si jej prohlédnout ZDE (.avi formát).

Je možné, že další dokumentaci k tomuto případu budeme ještě časem doplňovat...

Velký dík v tomto případě náleží Ing. Pavlu Lipinovi, který se vydal i přes nepřízeň počasí k dokumentaci tohoto zajímavého případu, v neposlední řadě všem pohotovým pozorovatelům - ve většině případů přímo samotným poškozeným lidem.

 

Zpracovali: RNDr. Roman Volný, Ing. Pavel Lipina