2007-08-23 17:00 UTC

Vráž (okr. Písek)

tornádo

F0

~ cca 15 min

Zpět

  Počasí v tomto dni určovala nevýrazná oblast nižšího tlaku vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry. Ve vyšších hladinách se střední Evropa nacházela v teplém jihozápadním proudění na okraji tlakové níže se středem nad severní Francií. Ve vertikálním profilu atmosféry byl patrný výrazný střih rychlosti větru.

  Před 18 SELČ se začaly tvořit nad oblastí Šumavy bouřky postupující dále k severovýchodu. Dvě výrazné bouřkové buňky postoupily přes Písek (orientační mapka, Geodézie a.s.) a Milevsko k Benešovu, kde se kolem 20 SELČ rozpadaly a následně zanikly (viz radarová animace).
Provázely je přívalové srážky (cca 30-40 mm) a kroupy, které způsobily škody na vegetaci. V Písku byl bleskovým výbojem zasažen transformátor elektrického napětí. V Milevsku způsobily přívalové srážky lokální zatopení sklepů.

  Kolem 19 SELČ se na severnější bouřce vyskytlo tornádo s intenzitou F0. Podařilo se nám získat podrobnou fotodokumentaci od tří náhodných svědků této události z různých míst.

  Jako první nás na tuto zajímavou bouřku upozornil pan Mgr. Michal Pálka, kterému se ji společně s kolegy z NP Šumava podařilo pozorovat a nafotit při jízdě autem po obchvatu kolem Písku. První snímek zachycuje bouřku na okraji města Písek kolem 18:50 SELČ. Šedý pruh pod oblačností, který dosahuje až k zemi, je tvořen vypadávajícími intenzivními srážkami (přívalový déšť a kroupy). Vpravo od tohoto pruhu se začíná vytvářet oblačný útvar připomínající wall cloud, spojený s intenzívním výstupným pohybem.

© M. Pálka

  Další snímek zachycuje oblačnost v okamžiku, kdy svědek projížděl bouřkou. V tuto dobu se tornádo spustilo k zemskému povrchu. Podle jeho popisu byl u zemského povrchu průhledný prašný vír o průměru asi 10 m s dobře patrnou cyklonální rotací, nepůsobil žádné výraznější škody. Na obrázku níže jsou zřetelné vypadávající srážky, tornádo patrné není..

© M. Pálka

  Následně postupovala bouřka přes severozápadní okraj Písku. V této době se na ní pravděpodobně vyskytovalo tornádo, které se jen krátce dotýkalo zemského povrchu. Zaznamenané škody byly malé - několik polámaných stromů a na jedné střeše byla poškozena krytina. Na snímcích (uvedených níže) je pohled na bouřku od jihu. Nápadný oblačný útvar je zřejmě wall cloud, v němž se tornádo mohlo nacházet (dále budeme mluvit o wall cloudu, ačkoliv by se uvedený oblačný útvar mohl označit i za trombu). Napravo od nápadného wall cloudu je patrný ještě další oblačný útvar připomínající menší wall cloud, zřejmě další oblast intenzívnějšího vtoku vlhčího vzduchu do bouře.

© M. Pálka © M. Pálka

  Další pozorování je od pana Mgr. Pavla Tůmy, který provozuje amatérskou meteostanici s webkamerou na východním okraji Písku (http://www.amut.net/). Pohled na bouřku (opět uvedený níže) je v tomto případě tedy od východu. "Visící" oblačné útvary jsou zřejmě wall cloudy.

© P. Tůma © P. Tůma © P. Tůma © P. Tůma

Další snímky byly pořízeny těsně před 19 SELČ:

© P. Tůma a M. Pálka © P. Tůma a M. Pálka © P. Tůma a M. Pálka

  Z Písku postupovala tato bouřka dále k severovýchodu, kde ve vesnicích Čížová a Zlivice spadlo větší množství krup o průměru cca 1 cm (fotografie zaslal p. Josef Šrůt ze Zlivic).

© J. Šrůt © J. Šrůt

  Další svědectví nám poskytl pozorovatel p. Pavel Mourek z dobrovolné stanice ve Vráži, která je vzdálená cca 8 km severně od Písku. Pozoroval bouřku postupující k němu od jihozápadu a pár minut po 19 SELČ ji fotografoval ze vzdálenosti cca 1 km (viz následující série snímků, nicméně světlý oblačný útvar je pravděpodobně spíše wall cloud).

  © P. Mourek   © P. Mourek   © P. Mourek   © P. Mourek

  Asi po dobu 2 minut pod touto bouřkou pozoroval vír s velmi rychlou cyklonální rotací. Následně další svědek z Vráže potvrdil informaci, že pozorovaný vír dosahoval k zemskému povrchu.
Na základě těchto informací se domníváme, že zde došlo buďto k obnovení původně již zesláblého a zanikajícího tornáda nebo se v tomto případě již jednalo o tornádo nové. Zjištěné škody byly opět malé, několik polámaných stromů.

  Při přechodu bouřky přes již zmíněnou meteorologickou stanici ve Vráži byly zaznamenány přívalové srážky 32 mm, malé kroupy a náraz větru jihozápadního směru 17 m/s.

  Na základě shromážděných výpovědí svědků, charakteru způsobených škod a pořízené fotodokumentace usuzujeme tedy, že se 23. srpna 2007 na Písecku vyskytlo tornádo o intenzitě F0, jež se v průběhu cca 15 minut několikrát prokazatelně dotklo zemského povrchu. Na uvedených fotografiích je však nápadný především wall cloud, který se často vyskytuje s tornádem, případně výskytu tornáda předchází.

Poznámka:
Ohledně uvedeného tornáda proběhla rozsáhlejší diskuse nad pojmenováním různých oblačných útvarů, které připomínají trombu či tornádo. Snímky byly rozebírány i se zkušenými odborníky na konvektivné bouře z Evropy i z USA, kteří připustili značné nejasnosti plynoucí mj. z absence animace či videozáznamu a dalších podrobnějších informací. Zde uvedený případ zůstává do značné míry diskutabilním, neboť není nikde "stanovena" jednoznačná hranice mezi (možným) silně rotujícím wall cloudem a vlastním tornádem. Na žádném ze snímků se nepodařilo jednoznačně identifikovat ani vlastní tornádo, které způsobilo dokumetované škody.

Autoři děkují autorům fotografií i všem, kteří přispěli k diskusi nad pojmenováním těchto snímků: David Rýva, Martin Setvák, Jacob Kuiper (NL), Harrold Brooks (USA), Majda Labajová, Jan Sulan.

Zpracovali: Zdeňka Smolíková, Roman Volný, Milan Šálek © ČHMÚ