2001-05-31 14:30 UTC

Všestudy (okr. Mělník)

tornádo

F1

? min

Zpět

V odpoledních hodinách dne 31. května 2001 přešly přes naše území dvě konvektivní bouře, doprovázené tornády. Bouří bylo ten den samozřejmě více, z hlediska tornád však ty ostatní nebyly zajímavé. Obrázek vpravo ukazuje trajektorie bouří na našem území (přesněji sumy radarové odrazivosti) mezi 12. až 18. hodinou světového času (UTC), přičemž trajektorie bouří, o nichž pojednává další text, jsou označeny modrou a červenou šipkou. Vývoj a pohyb bouří znázorňuje též radarová animace (pozor: 1,3 MB), barevné označení šipkami je v obou obrázcích totožné.

 


Povětrnostní situace

Analýza přízemního tlakového pole+hladina 500 hPa  Analýza hladiny 850 hPa 

Povětrnostní situaci z 31. května ve 14.00 SELČ ilustruje obrázek, na němž je možno zjistit přízemní tlakovou níži nad Čechami, která se prohlubovala a postupovala dále k východu. S ní byla spojená frontální vlna, dobře patrná mj. i na teplotním poli v hladině 850 hPa, která způsobila níže rozebírané silné bouřky s průvodními nebezpečnými povětrnostními jevy. V hladině 500 hPa se přitom nad střední Evropou prohlubovala brázda nízkého tlaku vzduchu.
Z analýzy aerologického výstupu stanice Brno-Sokolnice ze 14. hodiny SELČ diskutovaného dne  vyplývá, že před frontou nebyla podmíněná labilita příliš výrazná, ale za zmínku stojí větší vertikální střih větru, kdy do hladiny asi 925 hPa vál slabý až mírný jihovýchodní vítr do 5 m/s, zatímco ve vyšších hladinách, především nad hladinou asi 720 hPa dosahoval západní vítr rychlosti 17 m/s a v hladině 400 hPa až 45 m/s, což vytváří velmi příznivé podmínky pro vznik vírů s přibližně horizontální osou.

Průběh jevu

Zárodky polabské bouře, označené modrou šipkou, vznikly kolem 11:00 UTC v Německu v okolí Lipska, na naše území přešly přes Krušné hory kolem 13:30 UTC a dále pokračovaly přes Chomutovsko, Lounsko, Kralupy nad Vltavou, a ve slabší podobě (alespoň dle radaru) směrem na Nymburk a Poděbrady. Na této bouři se vyskytla tři svědecky doložená tornáda.

První tornádo na této bouři se vyskytlo SZ od Kralup nad Vltavou, mezi obcemi Dušníky nad Vltavou a Všestudy, v těsné blízkosti dálnice D8 (viz mapa). Dle svědectví pana Rudolfa Tomse ze Všestud mělo tvar klasického trychtýře. Jeho spodní část lámala vzrostlé topoly a poničila část střechy místní sušičky chmele, chmelnice a elektrické rozvody, dle charakteru způsobených škod hodnotíme toto tornádo stupněm F1. Tornádo bylo pozorováno po dobu cca 1 minuty, poté zesláblo a rozpadlo se. Je možné, že jev souvisel se zatím neprověřeným výskytem tornáda v Kralupech a na Kladensku.

Mapové podklady použité na této stránce jsou založeny na mapách GeoBáze ®, Prohlížeč Professional, společnosti Geodézie ČS, a.s.