2001-05-31 15:10 UTC

Vyšehořovice (okr. Praha-východ)

tornádo

F0

ca. 3 - 4 min

Zpět

V odpoledních hodinách dne 31. května 2001 přešly přes naše území dvě konvektivní bouře, doprovázené tornády. Bouří bylo ten den samozřejmě více, z hlediska tornád však ty ostatní nebyly zajímavé. Obrázek vpravo ukazuje trajektorie bouří na našem území (přesněji sumy radarové odrazivosti) mezi 12. až 18. hodinou světového času (UTC), přičemž trajektorie bouří, o nichž pojednává další text, jsou označeny modrou a červenou šipkou. Vývoj a pohyb bouří znázorňuje též radarová animace (pozor: 1,3 MB), barevné označení šipkami je v obou obrázcích totožné.

 


Povětrnostní situace

Analýza přízemního tlakového pole+hladina 500 hPa  Analýza hladiny 850 hPa 

Povětrnostní situaci z 31. května ve 14.00 SELČ ilustruje obrázek, na němž je možno zjistit přízemní tlakovou níži nad Čechami, která se prohlubovala a postupovala dále k východu. S ní byla spojená frontální vlna, dobře patrná mj. i na teplotním poli v hladině 850 hPa, která způsobila níže rozebírané silné bouřky s průvodními nebezpečnými povětrnostními jevy. V hladině 500 hPa se přitom nad střední Evropou prohlubovala brázda nízkého tlaku vzduchu.
Z analýzy aerologického výstupu stanice Brno-Sokolnice ze 14. hodiny SELČ diskutovaného dne  vyplývá, že před frontou nebyla podmíněná labilita příliš výrazná, ale za zmínku stojí větší vertikální střih větru, kdy do hladiny asi 925 hPa vál slabý až mírný jihovýchodní vítr do 5 m/s, zatímco ve vyšších hladinách, především nad hladinou asi 720 hPa dosahoval západní vítr rychlosti 17 m/s a v hladině 400 hPa až 45 m/s, což vytváří velmi příznivé podmínky pro vznik vírů s přibližně horizontální osou.

Průběh jevu

Zárodky polabské bouře, označené modrou šipkou, vznikly kolem 11:00 UTC v Německu v okolí Lipska, na naše území přešly přes Krušné hory kolem 13:30 UTC a dále pokračovaly přes Chomutovsko, Lounsko, Kralupy nad Vltavou, a ve slabší podobě (alespoň dle radaru) směrem na Nymburk a Poděbrady. Na této bouři se vyskytla tři svědecky doložená tornáda.

Druhé slabé tornádo, vázané na tuto bouři, je svědecky doloženo kolem 17:10 SELČ (15:10 UTC) z obce Vyšehořovice (východně od Prahy, viz mapa). Doba trvání tornáda (dle svědectví pana Šimonka) byla kolem 3 až 4 minut, odhadovaný průměr kolem 5 metrů. Tornádo způsobilo pouze menší škody (F0) na několika střechách, nejvážnější z nich byl kus eternitu, který po překonání vzdálenosti cca 250 až 300 m prorazil vakuované okno rodinného domku (o této události nás informovala paní Bursíková). Jeho případná souvislost se škodami hlášenými z okolí Nymburka a Sadské není zřejmá. Kolem 18:00 SELČ pozorován (na téže bouři) Davidem Rývou  z Kolína wall-cloud.

Mapové podklady použité na této stránce jsou založeny na mapách GeoBáze ®, Prohlížeč Professional, společnosti Geodézie ČS, a.s.