2006-05-20 18:20 UTC

Žalmanov (okr. Karlovy Vary)

tornádo

F1 - F2

? min

Zpět

Húlava, downbursty s možné tornádo nad Žalmanovem

  Ve večerních hodinách zasáhlo západ a sever Čech pásmo bouří, které se vyvíjely během odpoledne na západě Německa. Vznik bouřkové oblačnosti byl vyvolán postupem podružné studené fronty pod zónou tryskového proudění dosahujícího v hladině 300 hPa rychlosti 60 m/s. Mimořádně výrazné zrychlování větru s výškou a množství potenciální energie dostupné pro vývoj konvekce byly příznivé pro zformování bouřek do rozsáhlého oblouku, na jehož čele postupovala húlava s destruktivními účinky větru na většině zasaženého území.

  
© Geodézie ČS, a.s.

  Rozložení oblačnosti v polárním vzduchu za hlavní zvlněnou studenou frontou je ilustrováno snímkem družice NOAA ze 17 UTC, kdy pásmo bouří postupovalo přes severní Bavorsko a západní Sasko (oblačnost zvlněné studené fronty tou dobou nad pomezím Čech a Moravy). Rozložení maximální radarové odrazivosti od bouřkové oblačnosti (detekce blesků nezobrazena) z doby přechodu přes Žalmanov v 18:20 UTC, v detailu zde.

  Húlava s nárazy větru 20-30 m/s, v Krušných horách 40 m/s, lámala stromy, ničila střechy i stožáry vysokého napětí (poblíž Kadaně v Ústeckém kraji). Následky bouří jsou popsány např. v Karlovarském deníku. V evropské databázi projevů silných bouří (ESWD - European Severe Weather Database) jsou záznamy o silných nárazech větru a několika tornádech z území Německa, také jedno neověřené hlášení o výskytu tornáda s odkazem na stránky dobrovolných hasičů ze Žatecka.

  Zjišťování následků húlavy podle agenturních zpráv i konzultací s operačními středisky HZS nasvědčovalo plošnému charakteru škod a dostupné informace nezadaly příčinu k cílenému terénnímu průzkumu. Až s odstupem času získal ČHMÚ pozoruhodné informace od bratrů Králových hospodařících na farmě u obce Žalmanov vzdálené cca 5 km východním směrem od letiště Karlovy Vary.

Dokumentace následků domnělého tornáda dle bratrů Králových (citace e-mailů)

..."a to, že to bylo tornádo usuzuji podle hluku (jako při startu letadla a do toho praskání stromů a hlavně po tom mi pískalo v uších)..viděl jsem divnou bouřku, co vypadala jako černá stěna, která před sebou valila slabě šedé mraky...300 m ethernitové střechy zmizelo (nenašlo se ani 2 km od nás, protože dál je vojenský prostor), zmizelo pěknejch pár m3 dřeva (polena cca 30-60 cm v průměru a 150 cm délky), palety se našly roztroušené až 1 km od svého místa, cívka letěla vzduchem na 100%, protože jediná stopa byla až 2 m před nárazem a stopa byla evidentně od dopadu po nárazu, byla zdeformovaná na dvou místech, z otevřeného objektu uletělo pár stolů, ale ty se našly až na jeden, střecha z tohoto skládku byla zfouknuta vedle, ale ta byla rozštípaná na třísky, maštal byla zavřená, jen vrata po směru větru byly otevřeny a tudy nám to vycuclo hromadu věcí a hlavně nám to shodilo zeď, střechu, škody dále: polámaný celý les, z dálky to vypadalo jako by tam přistálo letadlo, všechny stromy ulomeny v jedné rovině), zlomené 3 betonové sloupy vysokého napětí a nakonec 100 m pruh lesa s polámanými stromy cca 350 m (všechny stromy byly stočené přes sebe, jen si nejsem jistý směrem, myslím si, že proti směru hodinových ručiček, brácha si z toho nic nepamatuje, protože si akorát lehl a schoval si hlavu (ani se mu nedivím, když jsme potom tahali kusy ethernitu zapíchnuté 30 cm do země..."


Farma u Žalmanova a trajektorie trosek směřující k lesíku s polomem 100 x 350 m na okraji vojenského újezdu

..."zprvu jsem viděl šedou stěnu, která pohlcovala kopce od západu. Když to bylo ode mne přibližně 50 m, srazil mne na zem velice prudký vítr, který se nedal očekávat, protože předtím vůbec nefoukalo. Vítr byl tak silný, že jsem slyšel něco jako motor letadla. Poté jsem se plazil k místu, které je vyznačeno na mapce s legendou. Tam jsem pozoroval, že se plasty na sousedním pozemku daly do pohybu a to do jiného než ostatní plechy, ethernity a kdo ví co ještě vzduchem létalo. Tedy dal jsem se do zběsilého pohybu plížení až na místo, kde je první tečka, kde jsem se schoulil a chránil si hlavu a bylo cítit, že nade mnou prošlo něco velkého a také jsem dostal pár ran něčím. Když to přešlo, podíval jsem se, co to bylo, a viděl jsem široký vír. Poté jsem pokračoval do bezpečí a ani se neohlížel..."


Okolí farmy s místy pořízení přiložených fotografií

Stanovisko ČHMÚ

  Přestože řada stop by se dala vysvětlit přímočarým větrem spojeným s turbulencí, existuje kromě výpovědí obou bratrů i několik příznaků ve prospěch tornáda. Farma se stala lokálním zdrojem trosek nesených v pruhu širokém řádově stovky metrů, některé předměty nenalezeny ani v trase 2 km. Na konci této stopy úzký polom s kmeny přehozenými přes sebe, dále pak nedostupný vojenský prostor, ve stopě přeražené betonové sloupy rozvodu vysokého napětí. V objektu farmy specifické projevy podle plánku na již uvedeném obrázku (viz výše) a přiložených fotografiích. Zcela unikátní je domnělý přenos cívky vysokonapěťového kabelu vzduchem (hmotnost 400 kg). O rotačním pohybu kromě pozorování létajících plastů (zvednuty z kruhového úložiště ohraničeného pletivem - skladiště pro recyklaci) svědčí i směr uložení zlomené břízy vlevo od postupu bouře, zatímco stržená střecha a povalená zídka skladu směřují vpravo od postupu bouře.
Přestože svědecké výpovědi a z nich odvozená rekonstrukce škod směřují k tornádu, diskuze mezi odborníky ČHMÚ vyzněla v tomto směru spíše skepticky. Pochybnosti byly jak ohledně synoptické situace (nízká hodnota CAPE), tak k některým projevům větru - zejména jeho schopnosti zvednout těžkou kabelovou cívku nad zem bez poškození blízké budovy. I její samotné rozpohybování je ovšem velmi zajímavé a může být důležitým srovnávacím prvkem při řešení dalších případů (např. při bouři 29.7.2005 byly takto uvedeny do pohybu 300 kg balíky slámy).
Závěry nejsou jednoznačné, savý vír tornáda nelze úplně vyloučit. Při současném výskytu húlavy v takových případech připouštíme spíše projev gustnada (viz odkaz), které se tornádu podobá, má však jiné příčiny vzniku. K vyhraněnějšímu názoru může přispět případná diskuze dalších znalců nebo šetření analogických případů doložených i fotografií nebo videozáznamem tornáda.
Dodáváme, že na letišti v Karlových Varech tornádo zaznamenáno nebylo, náraz větru ovšem dosáhl 26 m/s.

Poděkování náleží bratrům Královým za poskytnuté informace a fotografie.

       

       
© Král

Popis snímků zleva doprava a dolů:

Obr.1 Pohled na místo dopadu kabelové cívky nesené vzduchem více jak 100 m
Obr.2 Pohled na úkryt jednoho z bratrů - část polen údajně odnesena větrem, poničené střechy a okrajová část skladu ( vlevo)
Obr.3 Pohled na sklad od severu, na plotech nachytané plastové předměty zvednuté z kruhového úložiště ohraničeného sloupky (vpravo)
Obr.4 Večerní snímek poničeného skladu - stržená zídka a středový sloupek, pokleslá konstrukce střechy
Obr.5 Snímek skladu druhý den
Obr.6 Vnitřek skladu s rozloženým zdivem
Obr.7 Stržená střecha odhozená vpravo od směru postupu bouře
Obr.8 Zlomená bříza položená vlevo od směru postupu bouře

Zpracoval:  RNDr. Jan Sulan, ČHMÚ