2007-07-19 02:00 UTC

Zbytiny (okr. Prachatice)

tornádo

F1

15 min

Zpět

  Meteorologickou situaci tohoto dne charakterizovalo výškové jihozápadní proudění, ve kterém se nad Bavorskem a Českou republikou udržovalo zvlněné frontální rozhraní, oddělující velmi teplý vzduch na jihovýchodě a chladnější na severozápadě. Na jedné z plochých frontálních vln se ve večerních hodinách dne 18. července 2007 vytvořil nad jižním Bavorskem a Horním Rakouskem rozsáhlý komplex přeháněk a bouřek, který v nočních hodinách přecházel přes jižní Čechy a Českomoravskou vrchovinu dále k severovýchodu. Na západním okraji tohoto komplexu se kolem 01:30 UTC (03:30 SELČ) dne 19. července 2007 vytvořila nad pohraničním hřebenem Šumavy v oblasti Trojmezí výrazná buňka, která postupovala k severovýchodu směrem na Prachatice a Bavorov. Přechod této buňky přes obec Zbytiny, asi 8 km SSW od Prachatic, v době kolem 02:00 UTC (04:00 SELČ), doprovázel jev, který lze s velkou pravděpodobností označit jako tornádo (viz radarová animace).

 

  Terénní průzkum na postiženém místě provedli František Vavruška a Jaroslav Stach z pobočky ČHMÚ v Českých Budějovicích ještě týž den. Jev nebyl a zřejmě ani nemohl být nahrán a nafocen, ve 02:00 UTC (04:00 SELČ) byla ještě téměř tma a lidé vesměs spali, z tohoto důvodu byl samotný průzkum lokality zaměřen na zjištění stop, s doplněním o výpovědi příp. svědků.  Největší škody byly koncentrovány jen na malé území přímo v obci Zbytiny, a spíše než o stopu se jednalo o několik dílčích ohnisek v okruhu několika stovek metrů (viz mapka lokality fy Geodézie a.s.).

  Zřejmě jako první byl postižen větší přízemní objekt skladu dřeva Lesů ČR u nádraží, kde byla zcela stržena část střechy včetně zdiva štítu a silně poškozena její zbylá část (viz obrázek).

 Druhou "totálně" zničenou střechu měl obytný dům asi 600 m severněji (viz další obrázek).

  Pan Dohnal, který zde bydlí, byl dle svých slov "probuzen silným hukotem, připomínajícím přijíždějící vlak, ale mnohem silnějším, zároveň pocítil výrazný tlak v uších i po celém těle". Poté z okna sledoval, jak "byla střecha jeho domu nadzdvižena do výšky asi 5 m, otočena a roztržena na 2 části a ty odhozeny na 2 různé strany od domu, do vzdálenosti 10 až 50 m". Známky rotace byly zjevně patrné i na polehlé trávě v okolí domu. Menší dřevěná bouda, stojící celkem volně asi 20 m od domu, poškozena nebyla. Ostatní budovy v obci byly poškozeny jen slabě nebo většinou vůbec ne.

  Mimo těchto škod byly v obci a nejbližším okolí vyvráceny nebo zlomeny některé stromy, popadaly "chaoticky" - tedy různými směry, na hřbitově byly poškozeny náhrobky, a na více místech obce bylo přerušeno nadzemní elektrické vedení. Zraněn naštěstí nebyl nikdo.

 Ze všech zjištěných stop byly patrné místně velice rozdílné silové účinky a různý směr působení větru. A také "výstupná složka pohybu", např. starosta obce měl trávu a bláto na oknech ve 2. patře. Jinak bouřku, elektricky velmi aktivní, doprovázely intenzivní srážky a kroupy o velikosti 1 až 2 cm, které vytvořily vrstvu až 15 cm a i v odpoledních hodinách ještě místy ležely neroztáté. Dohlednost byla při srážkách minimální. Toto vše trvalo přibližně asi 15 minut, ovšem doba trvání nejsilnějšího větru se ve výpovědích jednotlivých svědků značně lišila.

  Dle všech těchto šetření a zjištění je možné s velkou pravděpodobností předpokládat, že se jednalo o jev s klasifikací tornáda o síle asi F1, přičemž kontakt vzdušného víru se zemským povrchem nastal jen na krátkou chvíli.

  Závěrem nezbývá než poděkovat kolegům z budějovické pobočky ČHMÚ za provedené pohotové šetření a zpracování tohoto případu.