2002-07-10 15:20 UTC

Žlutice (okr. Karlovy Vary)

tornádo

F1 (?)

cca 10 min

Zpět

Ve středu 10.7.2002 přecházela v pozdních odpoledních hodinách z Bavorska do Čech studená fronta, která ukončila řadu tropických dní a způsobila pokles teploty až o 10°C. Před vlastní frontou postupovalo pásmo bouří, které se explozivně vyvinuly v západních Čechách na linii konvergence mezi Stříbrem a Chebem necelou hodinu po stejně explozivním vývoji supercely na Klatovsku. Situaci asi 30 minut před pozorováním tornáda zachycuje snímek polární družice NOAA. Zatímco supercela přinesla kroupy o obvodu až 15 cm bez škod způsobených větrem nebo přívalovými srážkami, souvislé pásmo bouří se projevilo v menších lokalitách právě naopak silným větrem, intenzivními srážkami s kroupami jen do průměru 1 cm a značnou elektrickou aktivitou.

 

Rutinní telefonický průzkum následků bouří, které postihly větąinu regionu, byl proveden hned následující den jak na dispečincích HZS, tak na vytipovaných obecních úřadech a v mediální sféře. Kromě krupobití na Blovicku jihovýchodně od Plzně a stromů popadaných na vozovky nebylo zjištěno nic mimořádného.


Na možný výskyt tornáda jsme byli upozorněni až inspektory pojišťovny ČSOB dokumentujícími škody na porostu obecních lesů v okolí obce Štědrá na Žluticku. Podle předběžného průzkumu inspektorů, původně lesních inženýrů, se dle charakteru škod v lesích i dosavadních svědectví dalo uvažovat o působení víru s vertikální osou rotace. Handicap časového skluzu průzkumu byl vyrovnán informacemi správce obecních lesů Ing. Kroutila, který kromě zmapování lesních škod (cca 10-15 tisíc kubíků dřeva) zjistil i dva očité svědky: pana Hoťka žijícího na samotě v údolí Boreckého potoka, kterým tornádo prošlo, a pracovnici obecního úřadu v nedalekém Pšově slečnu Šmidmajerovou, která viděla trychtýř pod oblačností ze vzdálenějšího místa. Cenné byly informace a zejména fotodokumentace ąkod pořízená starostou obce Štědrá panem Volínem bezprostředně po události. Důchodce pan Hotěk je bývalým inspektorem sportovního létání a jeho výpověď pro nás měla klíčový význam. Jev pozoroval mezi 17:20 a 17:30 SELČ. Předcházel mu hustý intenzivní déšť s velkými kapkami bez krup. Vítr ohýbal stromy až k zemi. Při dešti se objevily tři víry s vertikální osou rotace, jeden velký a dva menší – tyto „komíny" kroužily zvolna kolem sebe „jakoby se schovávaly" a samy rotovaly proti směru hodinových ručiček. Zvedaly vzhůru ulámané větve a listí. Současně se vyskytovaly velmi četné elektrické výboje do země, blesky „dole jakoby rozšířené" – nic takového ještě neviděl a přitom za své praxe pozoroval a obletěl celou řadu Cumulonimbů. Dodáváme, že domek pana Hoťka je v zalesněném údolí a jev nemohl být spatřen s větším předstihem ani pozorován delší dobu - vzdálenost od tornáda maximálně 200 metrů. První návštěva lokality časově značně omezená proběhla v pátek 19.7. v souvislosti s vyčíslením škod pojišťovnou – z tohoto důvodu byla zatím omezena likvidace polomu. Na základě zjištěných informací a se souhlasem vedení ČHMÚ byl objednán letecký průzkum na pondělí 22.7. Hned v sobotu byla lokalita navštívena ještě jednou za účelem klidnějšího prozkoumání poškozeného porostu a pořízení dalších svědectví. Pondělní průlet pak byl zaznamenán kameramanem regionální televize ZAK TV. Bohužel, ani my, ani kameraman jsme neměli zkušenosti s dokumentací za letu, proto obrazový záznam ani po zdigitalizování neposkytl kvalitnější snímek škod. Pomohl nám zejména s celkovým zmapováním situace a odhalil lokality, ke kterým jsme se nedostali nebo jsme o nich nebyli informováni.

 

Jak ukazuje mapka 1, byly zjištěny významnější škody na lesních porostech i v dalších přinejmenším dvou lokalitách. Relativně souvislý asi 9 km dlouhý pás škod ze Žluticka znázorňuje mapka 2.
Polomy a vývraty ležící převážně ve směru postupu se objevily už severně od obce Vlkošov. Stodoly vlevo od silnice na Prohoř a Štědrou ovšem zůstaly bez známek poškození. Před obcí Štědrá vyvrátila bouře vysoké olše a další porost na hrázi rybníka. Mezi popadanými stromy uvízli dva muži v osobním autě, bohužel ne místní, nepodařilo se nám je zkontaktovat.

Z okna bytovky ve Štědré natočil přicházející bouři na video pan Fojtík, který nám nahrávku ochotně poskytl. Bohužel je ze záznamu vidět jen blížící se dešťová clona - pokud v této fázi už tornádo existovalo, bylo schováno uvnitř. V obci byly poškozeny střechy a vyvráceno několik stromů. Bouře pokračovala do údolí Boreckého potoka, kterým prochází železnice. Nedaleko zastávky byl u potoka skautský tábor, naštěstí jen se službou, která nám rovněž popsala „řádění tornáda". O necelého půl kilometru dál pozoroval tornádo pan Hotěk. Bouře postoupila směrem na Žlutice, ze kterých sledoval severozápadním směrem pod oblačností tři světlé do žluta zbarvené „koše točící se jako káča" pan Janáček. Všiml si také nedalekých borovic douglasek, které zůstaly bez šišek – ty byly odneseny asi o 400 m dál. V těchto místech pravděpodobně vertikální víry zanikaly.

 

 

Na mapce 2 jsou šipkami naznačena pozorování dalších dvou svědkyň. Slečna Šmidmajerová viděla kolem 18.hodiny SELČ z obce Chyše směrem k jihozápadu pod oblačností něco jako trychtýř nad kopcem Vladař, nahoře tmavý, dole světlý. Nahánělo jí to strach, nic podobného ještě neviděla. Jev poodhalila mlha po předchozím dešti. Asi o minutu později zanikl. Další pozorování je z Toužimi od paní Bobotové, která pozorovala směrem k severu nad lesy točící se vír (obdobný tomu, který se dělá na vodě) jakoby vycházející z lesa. Byl zamlžený a zvolna postupoval zleva doprava, za ním po chvíli dva další a menší. Celé představení mohlo trvat řádově 5 minut.

Nechceme na tomto místě provádět komplexní a podrobný synoptický rozbor situace, proto zmíníme jen pár údajů a pozoruhodností. V západním proudění kolem tlakové níže se středem severozápadně od Britských ostrovů postupovala studená zvlněná fronta. Před touto frontou postupovala čára konvergence, která se projevovala silnou bouřkovou činností.

 

Na aerologickém diagramu je patrná citlivost dostupné potenciální energie lability na teplotu vzduchu při zemi a také vrstva suššího vzduchu (nad Prahou mezi 2,5-4 km), která by mohla být příznivá pro downbursty. Předpověď KO-indexu zas poukazuje na značnou podmíněnou labilitu a významné vzestupné pohyby v oblasti fronty. Na předpovědi hodografu pro Plzeň výrazný nízkohladinový střih větru v 18 UTC, který je v souladu s předpovědí přízemního větru. Dalším materiálem vystihujícím vzniklou situaci je předpovědní mapa přízemního větru s vyznačenými oblastmi nárazů větru podle modelu Aladin. Takováto předpovědní mapa nárazovitého větru je pro letní období velmi vzácná a jak se ukázalo, byla předpověď velmi úspěšná – viz hodnota 34 m/s na území Německa a 7 mrtvých a 20 zraněných pod popadanými stromy po večerní bouři v Berlíně.

 

Závěr


Na předfrontální linii konvergence viz. radarový snímek se vyvinula řada Cumulonimbů, pod jejichž základnou byly místy pozorovány víry s vertikální osou rotace, v údolí Boreckého potoka na Žluticku pak i vír s dotekem se zemí a se dvěma podružnými víry. Letecké snímkování bohužel nebylo příliš kvalitní a prokázalo jen nesouvislé rozmístění lokalit s poškozeným lesním porostem. Převážně polámané stromy ležely většinou ve směru postupu bouře, jen místy bylo menší procento kmenů ve výrazně odlišném směru. Kromě polomů a poškozených střech (strhané tašky, hřebenáče, ethernit) nevznikly vážnější škody.

 Lesní porost po průchodu tornáda - pohled od domu pana Hoťka  Pro porovnání jsme použili kryt fotoaparátu Zenit (cca 17 cm)  Lesní porost po průchodu tornáda  Lesní porost po průchodu tornáda - cca 150 metrů od domu pana Hoťka

lesní porost nad údolím Boreckého potoka  Silo v objektu odchovny kachen   Velká část stromů v údolí Boreckého potoka dopadla jako ten na fotce - dřevo zničené, vhodné tak na palivo  Část stromů na břehu rybníka u obce Štědrá byla vyvrácena vlivem podmáčení terénu

Snímek pořízený v údolí Boreckého potoka  Stromy u líhně kachen  Průsek po průchodu tornáda lesem  Pohled z louky do údolí Boreckého potoka

 

Mapové podklady použité na této stránce jsou založeny na mapách GeoBáze ®, Prohlížeč Professional, společnosti Geodézie ČS, a.s.

Na sbírání podkladů organizovaném RNDr. Janem Sulanem se podílel a do této podoby zpracoval Václav Dvořák.