2006-05-14 11:30 UTC

Znojmo (okr. Znojmo)

tornádo

F0

cca. 5 min

Zpět

"Malé" tornádo nad Znojmem

S dalším případem velmi pravděpodobně "malého tornáda", který zaznamenala v blízkosti svého rodinného domu ve Znojmě, nás kontaktovala prostřednictvím e-mailu paní Jetelinová Jana (viz text následujícího e-mailu, který nebyl až na odnětí "adresy" nikterak upravován).

Dobrý den,
k informaci o vichřici(tornádo?).. neumím posoudit. V odpoledních hodinách dne 14.5.2006 asi 13,30-13,35 hod. se přihnal strašný vítr. To mě vlastně přimělo dívat se z okna. Vítr se hnal od východu a zvedal co se dalo, ale v tom se vytvořil vír, který se stočil do zahrady a vyvrátil meruňku ( o průměru asi 30 cm a výška 6 m). Je pravda, že jde o starý strom, ale ostatní stromy stejně staré na zahradě přes silnici nebyly ani polámané. Jako by se to hnalo po ulici a otočilo k nám do přední zahrady. Tak to vypadalo při pohledu z okna. Ještě to posunulo a otočilo těžký keramický květináč se vzrostlým oleandrem, ale nepřevrátilo. Houpačka a stůl, který máme na zahradě, ale dál od uváděného místa, s těmi se vůbec nic nestalo. I když při pohledu s okna, jsem myslela, že budou lítat vzduchem. Na silnici jsou výkopy ohraničené zábranami, ty byly utržené a rozlítané po ulici. Na fotografii už to není vidět, neboť syn měl strach, že někdo spadne do výkopu a hned to zabezpečil. Chyba je, že fotografie byla pořízená dodatečně po bouřce.

S pozdravem Jana Jetelinová

Tento případ nám byl "potvrzen" ať již nepřímým dalším svědectvím paní Hany Moštkové nebo od paní Jany Jetelinové zaslaným vyplněným tornádovým formulářem (zde ve formátech RTF a PDF) a fotografií dokumentující některé výše v e-mailu zmíněné napáchané škody, kterou můžete nalézt níže na naší stránce (kliknutím na obrázek lze získat původní rozlišení).
Na základě této dokumentace se tedy přikláníme ke klasifikaci tohoto jevu jako "malé tornádo" F0 (usuzujeme tak na základě dokumentace uvedené na této stránce).


Foto: Jana Jetelinová © 2006

E-mailovou korespondenci vyřizoval RNDr. M. Šálek z brněnské pobočky ČHMÚ. Všem zúčastněným stranám náleží poděkování za pohotovost a všímavost při pozorování podobných jevů a hlavně také za bezproblémové zveřejnění tohoto případu s uvedením jmen a zaslané dokumentace na našich stránkách.

Zpracoval: Mgr. Roman Volný, ČHMÚ