2005-06-05 11:05 UTC

Třebom (okr. Opava)

tornádo

F2

5 min

Zpět

Tornádo v Třebomi

Tato stránka shrnuje dosavadní předběžné poznatky o případu. Všem, kteří pomohli dokumentovat tento případ, děkujeme! Všechny zde uvedené snímky a videa byly poskytnuty pouze pro tyto stránky, jakákoliv jejich další publikace či distribuce pouze se souhlasem jejich autorů! Animace MSG1 a radarů © ČHMÚ 2005.


V neděli 5. června 2005 se již během poměrně časných dopoledních hodin (kolem 9.30 SELČ) začaly v oblasti mezi Krnovem a Opavou tvořit první bouřkové buňky se směrem postupu Z-V (viz animace snímků z družice MSG1 - pozor, velikost souboru 3 MB). Vznikaly v poměrně chladném a vlhkém vzduchu, který do střední Evropy pronikl za zvlněnou studenou frontou, která přecházela přes severní Moravu a Slezsko v sobotu 4. června v odpoledních a večerních hodinách. Právě tato bouřková buňka, která nakrátko opustila naše území a nabírala na intenzitě u našich severních sousedů v Polsku.

Svým jižním okrajem zasáhla mezi 10.10 až 10.30 SELČ obec Třebom - viz mapka s místem výskytu - s nejbližším okolím obce Třebom spolu s vyznačenou přibližnou trasou, po níž byly neseny trosky z místa kontaktu se zemským povrchem až do místa, kde trosky dopadly na stodolu (černá čára na jižním okraji obce ve tvaru oblouku o délce cca 100-150 m se směrem postupu Z-V, tedy zleva doprava v souladu s tahem bouřky dle šipky) - v níž se dle výpovědí očitých svědků a zaznamenaných hmotných škod (střecha odnesená do vzdálenosti cca 100-150 m) projevila s největší pravděpodobností tornádem, jež se byť jen velice krátce, ale poměrně "citelně" dotklo tímto způsobem zemského povrchu - viz fotodokumentace pořízená při terénním průzkumu dne 6. června 2005 za účasti ing. D. Židka, RNDr E. Kobihové a J. Palkovské z ostravské pobočky ČHMÚ (samostatný případ). Pro doplnění informací ještě uvádíme animaci radarových snímků mezi 9.00 a 14.00 SELČ spolu s detailem nejbližšího okolí obce Třebom.


Poškozený rodinný domek


Poškozený rodinný domek


Poškozená stodola ve vzdálenosti cca 150 metrů


Následky dopadu trosek na stodolu


Následky dopadu trosek na stodolu


V tento den to ovšem na Opavsku nebyl jediný zajímavý atmosférický jev související s probíhající bouřkovou činností. Nezávisle na předchozím uvedeném pozorování byly zaznamenány mezi cca 12.00 a 16.00 hodinou (letního času) jak očitými svědky a jejich výpověďmi, tak poměrně zdařilou fotodokumentací jevy podobného rázu...

Další případ tromby byl zaznamenán a dokonce cca 15 s videonahrávkou (poskytl ji p. Kořistka z TV Polar) zdokumentován na letišti v Dolním Benešově (SZ směrem na Bolatice) mezi 15.00 a 15.30 SELČ. V tomto zmiňovaném případě se snad opět oprávněně domníváme (vzhledem k naprosto odlišné době pozorování), že tentokrát se jednalo o zcela jiný prokázáný případ tohoto atmosférické jevu v tomto dni v okolí Opavy.


Zpracovali: Dušan Židek, Roman Volný, ČHMÚ