2006-07-11 17:15 UTC

Frymburk (okr. Český Krumlov)

výrazná tromba

5 min

Zpět

Tromba u Frymburka

K výskytu tromby v jižních Čechách nedaleko vodní nádrže Lipna se nám sešly shodou okolností hned 2 hlášení o pozorování tohoto jevu:

Pan Miroslav Alt ml. nám zaslal zprávu o trombě, kterou pozoroval dne 11.7.2006 ve večerních hodinách kolem 19.15 SELČ u města Frymburk (okr. Český Krumlov), na západě oblohy, kde se nacházela bouřková oblačnost. Podle radaru a detektoru blesku se jednalo o málo vyvinutou izolovanou přeháňku nad hraničním hřebenem u Trojmezí, v níž nebyla detekována žádná elektrická aktivita, která postupovala pomalu od severovýchodu k jihozápadu (směrem od pozorovatele a doleva) a brzy zanikla. Tromba měla výrazně tmavou barvu, byla hodně úzká, v době pozorování se nedotýkala země, a asi za 5 minut zanikla. Spodní část se odtrhla a rozplynula, horní se jakoby "vcucla" dovnitř oblaku. Rotaci nebylo možno na dálku určit. Sklon měla šikmo dolů doleva. Svědek se ji pokusil vyfotografovat, snímek je sice horší kvality a z doby těsně před zánikem, kdy byl jev už málo výrazný, ale trombu jednoznačně potrvzuje.

  
© Miroslav Alt ml.

Další dokumentaci tohoto případu poskytl pan Jan Veselý (viz následující e-mail, který jsme obdrželi 14. července tohoto roku):

"Dobry den (vecer),
posilam fotky, vyskytu kondenzacniho chobotu nad Lipnem. Jev se odehral v oblasti Lipenske prehrady v mistech kolem Dolni Vltavice 11.7.2006 mezi 19 a 20 hod. SELČ. Trval 4-5 minut a nedoslo ke spojeni se zemi."

Fotografie byly pořízeny z mobilního telefonu:

     
© Jan Veselý

Vzhledem ke skutečnostem, že se tento jev podařilo zdokumentovat (a s ohledem na jejich možnosti vcelku zdařile) dvěma na sobě navzájem nezávislým pozorovatelům, k velmi blízkému místu obou pozorování a zřejmě s největší pravděpodobností také téměř shodnému času pozorování, usuzujeme na základě těchto skutečností, že se jedná (jednalo) o jeden a tentýž jev, klasifikovaný a na našich stránkách evidovaný jako tromba, jelikož u tohoto kondenzačního chobotu dle výše uvedených slov nebyl jednoznačně prokázán kontakt se zemským povrchem, tudíž zde ani nebyl zjištěn potenciál působit škody apod.

Pohotovým pozorovatelům a dokumentaristům bychom takto rádi na tomto místě poděkovali.

Zpracovali: František Vavruška, Mgr. Zdeňka Smolíková, Mgr. Roman Volný, ČHMÚ