"Malá tornáda"

Čas od času se ve sdělovacích prostředcích objeví termín "malé tornádo". Pokud by to bylo míněno skutečně ve smyslu horizontálního rozměru, pak by proti takovému označení nemohlo být sebemenších námitek. Bohužel, toto označení se objevuje nikoliv ve výše uvedeném významu, nýbrž často v souvislosti se snahou odlišit "evropská" tornáda od tornád severoamerických.

Samotnou snahu odlišit evropská a severoamerická tornáda má na svědomí jedna nejmenovaná západoevropská mocnost (resp. její meteorologická služba), která tento termín začala používat - se zdůvodněním, že v Evropě se tornáda podobná americkým nevyskytují. Od ní tento termín převzaly (a nadále přebírají) některé velké tiskové agentury, od nich se tento termín občas objeví v českých překladech zpráv. Fyzikálně není sebemenší rozdíl mezi tornádem v Severní Americe a tornádem v Evropě - jejich mechanizmy vzniku, cirkulace a destrukční účinky jsou naprosto shodné. Poněkud odlišná může být frekvence jejich výskytu - ta je bezesporu v Evropě nižší, a tím pádem je úměrně menší i počet těch opravdu nejsilnějších tornád. Formulace typu "malé tornádo ... zabilo 3 lidi, dalších 14 zranilo, strhlo střechy a převracelo auta" pak působí značně trapně, pokud ne přímo diletantsky.

Proto apeluji na opatrné používání tohoto termínu - za "malé" lze považovat tornádo o průměru do několika metrů. Avšak i takovéto "malé" tornádo může napáchat značné lokální škody... Pokud zpráva explicitně nehovoří o malém rozměru, raději bychom se používání tohoto spojení měli vyvarovat.