Předpovědi tornád - lze je předvídat, nebo nikoliv?

Meteopress dnes na svých stránkách zveřejnil následující informaci:

29.7.2005 11:12
Díky přechodu studené fronty a tropickým teplotám se dnes můžou ojediněle vyskytnout tornáda.

Vzhledem k tomu, že výskyt tornád je vázán na vertikálně mohutnou konvektivní oblačnost (tj. na "bouřky"), nelze takovéto předpovědi formálně nic vytknout, dokonce se může ukázat jako "správná". Avšak podobná předpověď by mohla zaznít při přechodu jakékoliv výraznější studené fronty (v teplé polovině roku), a měla by přibližně stejnou informační "hodnotu". Meteorologicky lze obecně předpovědět, že některé dny je větší pravděpodobnost výskytu silných konvektivních bouří, nelze však rozhodnout, zda zrovna daný den je či není větší tendence k výskytu středně silných tornád. Tornádo je pouze jedním z možných extrémních jevů, doprovázejících konvektivní bouře, a na základě dostupných meteorologických informací nelze rozhodnout, zda daný den bude větší tendence některého z nich. Obecně sice platí, že čím jsou silnější konvektivní bouře, tím je větší šance na výskyt extrémních jevů, nelze však říct který jev se zrovna na konkrétní bouři nebo konkrétní den vyskytne, nebo bude dominovat.

Toto neplatí pouze v případě supercel - za určitých meteorologických situací je pravděpodobnost jejich výskytu vyšší, než jindy. S vyšší pravděpodobností supercel samozřejmě roste šance na výskyt tornád. Avšak vzhledem k tomu, že většina tornád u nás není vázána na supercely, nýbrž na nesupercelární bouře, nelze předpověď možnosti vzniku supercel ztotožňovat s předpovědí tornád.

Kromě toho je předpověď tornád do jisté míry "zahrnuta" již v obecnější formulaci výstrahy, vydávané při očekávaném výskytu jakýchkoliv silnějších konvektivních bouří - tornáda se "ukrývají" právě ve výstraze na možný výskyt prudkých nárazů větru; nemá smyslu varovat zvlášť před tornády, zvlášť před downbursty, nebo pouze před "přímočarým nárazovitým větrem". Ostatně, většina těchto jevů se často vyskytuje na jedné bouři současně...

Z tohoto pohledu se výše uvedená předpověď, bez jakékoliv doplňující informace, jeví jako hodně nešťastná, až "zavánějící" šířením poplašných zpráv. Tornáda, stejně jako jakýkoliv jiný extrémní jev, se na blížících se bouřkách mohou, ale nemusí vyskytnout.